Pašvaldībās

Mednieku iela gatava nodošanai ekspluatācijā

Ogres novada domes izpilddirektors Pēteris Špakovskis informē, ka ir pabeigta Mednieku ielas rekonstrukcija un jau tuvākajā laikā objekts tiks nodots ekspluatācijā, bet Rīgas ielā turpinās veloceliņa būvniecība, kas ļaus riteņbraucējiem nokļūt no Ogres Ikšķilē.

Uzsāk konsultāciju sniegšanu arī elektroniski

Kopš jūlija Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) piedāvā jaunu palīdzības veidu bērniem un pusaudžiem – iespēju saņemt konsultācijas rakstiski. E-konsultācijas domātas, lai atvieglotu iespēju saņemt atbalstu un palīdzību krīzes situācijā, kad nav nepieciešama tūlītēja speciālistu iejaukšanās, informē Labklājības ministrijā.

Vēlreiz par uzturēšanās maksu pansionātā «Madliena»

«OVV» 28. jūnija numurā publicēta īsziņa ar virsrakstu «Uzturēšanās pansionātā «Madliena» dienā izmaksās 15 latus». Lai arī tekstā runāts par klientiem, kuriem nepieciešams īpašs sociālās aprūpes un rehabilitācijas pasākumu komplekss un par kuriem norēķinus neveic ne Ogres novada sociālais dienests,…

Ogres novadā viesojas delegācija no Turcijas

ES Mūžizglītības programmas Comenis apakšprogrammas reģionālās partnerības projektā “Sporta nozīme jauniešu karjeras veidošanā” no 27. jūnija līdz 4. jūlijam Ogrē viesojas astoņi Turcijas sadarbības reģiona Hatai (Hatay) pārstāvji.

Apstiprina mācību maksu Ogres novada BJC

Izskatot interešu izglītības iestādes Ogres novada Bērnu un jauniešu centra (BJC) direktora Ilmāra Dreijas priekšlikumus, Ogres novada dome 16.jūnija sēdē apstiprināja mācību maksu šajā centrā.

Uzturēšanās pansionātā «Madliena» dienā izmaksās 15 latus

Iepazīstoties ar vispārējā tipa pansionāta «Madliena» uzturēšanās maksas aprēķinu klientiem, kuriem nepieciešams īpašs sociālās aprūpes un rehabilitācijas pasākumu komplekss un par kuriem norēķinus neveic ne Ogres novada sociālais dienests, ne pašvaldības pagastu pārvaldes, kā arī noklausoties vispārējā tipa pansionāta «Madliena»…

Biedrībai «Vecāki kopā» būs telpas Ogrē, Suntažu ielā

Ogres novada dome 16.jūnija sēdē izskatīja biedrības ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem «Vecāki kopā» iesniegumu, kuri lūdza gan mācību gada laikā pēc skolas nodarbībām, gan skolas brīvlaikos atļaut izmantot kādu daļu no telpām Ogres pamatskolā, Suntažu ielā 2,…