Pašvaldībās

Akceptē bērnu nama «Laubere» direktores atlūgumu

Ogres novada domes 30.augusta sēdē tika izskatīts 9.augustā Lauberes pagasta pārvaldē saņemtais bērnu nama «Laubere» direktores Imantas Kalniņas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu pēc pašas vēlēšanās no darba bērnu namā «Laubere». Deputāti nolēma minēto lūgumu akceptēt.

Atbrīvo no Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata

Izskatot Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka Rinalda Liepiņa iesniegumu, ar kuru viņš pēc paša vēlēšanās lūdz atbrīvot no ieņemamā amata, Ogres novada domes 30.augusta sēdē pieņemts lēmums akceptēt minēto lūgumu un atbrīvot R.Liepiņu ar 30.augustu no Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata,…

Mūsu novadu domēs par četriem deputātiem mazāk?

Vakar, 30.augustā, valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotie grozījumi par deputātu skaita samazināšanu pašvaldībās. Ja tie gūs atbalstu, mūsu četros novados no nākamā gada vidus būs par četriem deputātiem mazāk.

Finansiāli atbalsta sportistus

Ogres novada domes 30.augusta sēdē deputāti nolēma finansiāli atbalstīt vairāku sportistu dalību dažādās starptautiska mēroga sacensībās un treniņnometnēs.

Pašvaldības policijas pieņemtos lēmumus pārsūdzēt varēs tiesā

Līdz šim iedzīvotāji, kurus neapmierināja Ogres novada pašvaldības policijas darbinieku pieņemtie lēmumi, varēja tos pārsūdzēt iestādes priekšniekam un, ja arī šis lēmums neapmierināja, varēja vērsties ar iesniegumu pašvaldībā. Turpmāk minētā kārtība mainās.

2:0 iedzīvotāju labā jeb tirdzniecības centra būvniecības jautājumā deputāti vēlas lielāku skaidrību

Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē ar balsu vairākumu – priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam balsojot «par», Sarmītei Kirhnerei atturoties, bet pārējiem Tautsaimniecības komitejas deputātiem – Andrejam Ceplītim, Egilam Helmanin, Jānim Petrovičam, Mārim Siliņam, Dainim Širovam un Valdai Gailei – balsojot «pret»,…

Izdota grāmata par 1926.gada notikumiem pie Ikšķiles

Iznākusi vēstures doktora Ērika Jēkabsona grāmata «Uzbrukums Padomju Savienības diplomātiskajiem kurjeriem pie Ikšķiles 1926.gada 5.februārī». Grāmatā aprakstīts nežēlīgais bruņotais uzbrukums diviem Padomju Savienības kurjeriem, kas notika Rīgas – Maskavas vilcienā, tam izbraucot no Ikšķiles stacijas. Viens no kurjeriem, latvietis Teodors…