Pašvaldībās

Egilam Helmanim jauni pienākumi

8. jūlijā notikušajā Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti lēma virzīt uz apstiprināšanu vairākas izmaiņas savas pašvaldības nolikumā.

Ogres un Ķeguma novadu deputāti nelabprāt izsniedz zvejas licences

Pagājušajā mēnesī «OVV» informēja, ka Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē tika izskatīts privātpersonas Aivara Lokmaņa iesniegums ar vēlmi iegūt rūpnieciskās zvejas licenci Plaužu ezerā, bet lēmuma pieņemšanu atlika. Vakar, 8.jūlijā, deputāti šo jautājumu skatīja atkārtoti.

Ķeipeniešu aktualitāte – ūdenssaimniecības attīstības projekts

Aizvadītajā gadā, izmantojot daļu no pašvaldību reformas īstenošanai piešķirtā 200 000 latu lielā finansējuma, ir renovēts Ķeipenes ciema ūdenstornis un uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte, kā arī palielinājies ūdens spiediens ūdensvados. Šogad ūdenssaimniecības pilnveide turpinās.

Lielvārdiešus neapmierina ledus halles cena

30. jūnija domes sēdē Lielvārdes novada deputāti vienbalsīgi nolēma atteikties no Vidzemes ledus halles iegādes par viņiem piedāvāto cenu. Tas gan neizslēdzot šīs pašvaldības dalību tādā pašā projektā, tikai ar citiem nosacījumiem.

Lielvārdes bāriņtiesai jauns nolikums un jauna darbiniece

Jūnija pēdējā dienā uz kārtējo domes sēdi bija sanākuši Lielvārdes novada pašvaldības deputāti. Teju divu stundu laikā tika izskatīts pussimts jautājumu, starp tiem arī bāriņtiesu nolikumu apstiprināšana un Lielvārdes bāriņtiesas locekles Ivetas Dzērves apstiprināšana.

Lielvārdes novada pašvaldība nepiedalīsies ledus halles pārņemšanā

Sestdien, 19. jūnijā, notika Lielvārdes novada domes komiteju apvienotā sēde, kurā tika izskatīts tikai viens jautājums – piedalīties vai nepiedalīties Ogres ledus halles pārņemšanā. Kā jau to varēja paredzēt, lielvārdieši nesaskatīja nepieciešamību ieguldīt sava budžeta līdzekļus sporta objekta, kas nemaz…

Pašu pieņemtie noteikumi neļauj pateikt paldies…

Maija pēdējā sestdienā Jumpravas kultūras namā notika sarīkojums par godu Lielvārdes novada talantīgākajiem skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem. Par šo pasākumu dzirdētas tikai labas atsauksmes, varētu teikt, ka viss būtu ļoti jauki, ja ne viens «BET» – maliņā palika divu…

Lielvārdes novada bērnudārzos būs jauna reģistrācijas un uzņemšanas kārtība

Pagājušajā Lielvārdes novada domes sēdē pirmais darba kārtības jautājums bija – jaunu saistošo noteikumu «Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu» pieņemšana.