Pašvaldībās

Izmaiņas likumos varētu ietekmēt deputātu skaitu un personālijas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) uzsākts darbs pie jautājuma par deputātu skaita samazināšanas, kā arī interešu konflikta novēršanas gadījumos, kad deputāts vienlaikus ir arī pašvaldības centrālā aparāta darbinieks. Jautājumu esot aktualizējuši tieši pašvaldību pārstāvji.

Izstrādāti noteikumi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai

Ogres novada domes februāra sēdē deputāti apstiprināja Saistošo notikumu projektu, kas izstrādāts, lai uzlabotu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanas sistēmu un piešķiršanas kritērijus, tādējādi atvieglojot darbu sociālajiem darbiniekiem un padarot šos noteikumus labāk saprotamus iedzīvotājiem.

«Ir bijušas arī kļūdas» – atzīst Lauberes pagasta pārvaldnieks Ārijs Plūģis

«OVV» jau rakstīja, ka pēc 15 Lauberes pagasta pārvaldnieka amatā nostrādātajiem gadiem Ārijs Plūģis pirms nedēļas iesniedzis atlūgumu. Vakar, 15.marta Ogres novada domes sēdē, deputāti to apstiprināja, lemjot Lauberes pagasta pārvaldnieku atbrīvot no 5.aprīļa un uz minēto amatu izsludināt konkursu,…

Valda Gaile uzsāk deputāta pienākumu pildīšanu

Vakar, 15.marta Ogres novada domes sēdē, deputāta pienākumu pildīšanu uzsāka Valda Gaile («Vienotība»), kura ieņēma no deputāta pienākumu pildīšanas atstādinātā partijas biedra Ludviga Tribocka vietu.

Edvīns Bartkevičs dosies komandējumā uz Apvienoto Karalisti un Itāliju

Ogres novada domes 15.marta sēdē deputāti akceptēja Rīgas plānošanas reģiona iesniegumu ar lūgumu laikā no 19. līdz 21.martam piešķirt Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam komandējumu uz Stoke – on – Trent (Apvienotā Karaliste), kura laikā viņš INTERREG IVC programmas…

Publiskai apspriedei nodod Jāņa Čakstes prospekta rekonstrukcijas ieceres projektu

Ar Ogres novada būvvaldes šā gada 14. februāra sēdes lēmumu «Par būvniecības ieceres materiālu nodošanu publiskajai apspriešanai» no 24. februāra līdz 23. martam publiskai apspriešanai nodoti Jāņa Čakstes prospekta rekonstrukcijas Ogrē būvniecības ieceres materiāli. Projektētājs ir Rīgas uzņēmums «A VIDE».

Arī Ikšķiles novada pašvaldība atbalstīs bērnu hokeju

Apstiprinot pašvaldības budžetu 2012.gadam, Ikšķiles novada domes deputāti nolēma ar 7 tūkstošiem latu atbalstīt hokeja klubu «Ogre Juniors», kurā trenējas ne tikai jaunie ogrēnieši, bet arī ikšķilieši un tīnūžnieki.