Pašvaldībās

Baltais no savām prasībām pret pašvaldības deputātiem nav atkāpies

28.martā Lielvārdes novada iedzīvotājs Vilnis Baltais kopā ar savu ģimeni piketēja pie pašvaldības ēkas, pieprasot domes priekšsēdētāja Imanta Baloža demisiju. Demisija gan nenotika, tāpēc var teikt, ka «taustāmu» rezultātu šai protesta akcijai nav, toties ir par ko padomāt…

Piketā pieprasīs Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Imanta Baloža demisiju

Lielvārdes novada iedzīvotājs Vilnis Baltais pieteicis piketu pie Lielvārdes novada pašvaldības ēkas. Piketā, kas notiks 28.martā no pulksten 8.00 līdz 15.30, piedalīšoties četri cilvēki, kuru galvenā prasība būšot pašvaldības domes priekšsēdētāja Imanta Baloža atkāpšanās no sava amata.

Izmaiņas likumos varētu ietekmēt deputātu skaitu un personālijas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) uzsākts darbs pie jautājuma par deputātu skaita samazināšanas, kā arī interešu konflikta novēršanas gadījumos, kad deputāts vienlaikus ir arī pašvaldības centrālā aparāta darbinieks. Jautājumu esot aktualizējuši tieši pašvaldību pārstāvji.

Izstrādāti noteikumi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai

Ogres novada domes februāra sēdē deputāti apstiprināja Saistošo notikumu projektu, kas izstrādāts, lai uzlabotu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanas sistēmu un piešķiršanas kritērijus, tādējādi atvieglojot darbu sociālajiem darbiniekiem un padarot šos noteikumus labāk saprotamus iedzīvotājiem.

«Ir bijušas arī kļūdas» – atzīst Lauberes pagasta pārvaldnieks Ārijs Plūģis

«OVV» jau rakstīja, ka pēc 15 Lauberes pagasta pārvaldnieka amatā nostrādātajiem gadiem Ārijs Plūģis pirms nedēļas iesniedzis atlūgumu. Vakar, 15.marta Ogres novada domes sēdē, deputāti to apstiprināja, lemjot Lauberes pagasta pārvaldnieku atbrīvot no 5.aprīļa un uz minēto amatu izsludināt konkursu,…

Valda Gaile uzsāk deputāta pienākumu pildīšanu

Vakar, 15.marta Ogres novada domes sēdē, deputāta pienākumu pildīšanu uzsāka Valda Gaile («Vienotība»), kura ieņēma no deputāta pienākumu pildīšanas atstādinātā partijas biedra Ludviga Tribocka vietu.

Edvīns Bartkevičs dosies komandējumā uz Apvienoto Karalisti un Itāliju

Ogres novada domes 15.marta sēdē deputāti akceptēja Rīgas plānošanas reģiona iesniegumu ar lūgumu laikā no 19. līdz 21.martam piešķirt Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam komandējumu uz Stoke – on – Trent (Apvienotā Karaliste), kura laikā viņš INTERREG IVC programmas…