Pašvaldībās

Vai plūdiem gatavi?

2. februārī Ogres novada pašvaldībā tikās Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novada civilās aizsardzības apvienotā komisija un atbildīgie dienesti, lai pārrunātu iespējamo rīcību un organizāciju plūdu gadījumā, informē Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Lielvārdes novada pašvaldībā veikta reorganizācija

Kopš šodienas, 1. februāra, pa jaunam strādās Lielvārdes novada pašvaldība – ar pagājušā gada 29. decembra domes sēdes lēmumu izveidotas jaunas administrācijas struktūrvienības un amati. Strukturālā reforma ne tikai ļaušot uzlabot iestādes darbu, bet došot arī zināmu materiālo ietaupījumu.

Taurupieši pagasta sociālo centru apmeklē biežāk

No 2008.gada 1.septembra Taurupē sociālā dienesta (no šā gada 1.janvāra – sociālā centra) darbinieces pienākumus veic Dace Irbīte. Viņa strādā vienā komandā ar kolēģi Airu Ločmeli no Mazozoliem un Ritu Vitenbergu no Meņģeles. Jaunā speciāliste turpina studijas Sociālā Darba un…

Ikšķiles bērnudārzā par ēdināšanu būs jāmaksā vairāk

26. janvārī notikušajā Ikšķiles novada pašvaldības domes sēdē viens no darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem paredzēja pieņemt lēmumu paaugstināt maksu par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē «Urdaviņa». Deputāti lēma no 1. marta maksu paaugstināt no Ls 1,20 uz Ls 1,40 dienā.

Ogres novada pašvaldība ņems kredītus

20.janvārī Ogres novada domes sēdē deputāti lēma par kredītu ņemšanu projektu realizācijai. Kā zināms, pašlaik kredītus valsts piešķir tikai Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Vēlreiz par paaugstināto akcīzes nodokli dabasgāzei

Vēl vecajā gadā ogrēnietis Andris Birznieks OVV jautāja, kāpēc no iedzīvotājiem tiek iekasēts neeksistējošs dabas nodoklis, kā arī interesējās, kā pašvaldības aģentūra «Mālkalne» izlieto namu apsaimniekošanas maksu.

Novadi sadarbosies izglītības, sporta un kultūras jomā

Vakar, 13.janvārī, Ogres novada domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika atbalstīts lēmumprojekts slēgt vienošanos ar Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām par sadarbību izglītības, sporta un kultūras jomā.