Pašvaldībās

Plāno uzlabot ūdensapgādi Ciemupē

Vakar, 13. janvārī, Ogres novada domes finanšu komitejas sēdē Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pļavnieks ziņoja deputātiem par ieceri uzlabot ūdenssaimniecību Ciemupē, piedaloties konkursā Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai, un par nepieciešamo pašvaldības finansiālo atbalstu projekta realizēšanai.

Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūru vada Ieva Skutule

Pagājušā gada 1. decembrī tika izsludināta pieteikšanās Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras «Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra» (OITAA) vadītāja amatam, un no šā gada 5. janvāra aģentūru vada Ieva Skutule, kuru amatā apstiprinājusi aģentūras uzraudzības padome.

«Lielvārdes Remti» vadīs Igaunis vai Troska

Decembra sākumā Lielvārdes novada pašvaldība, kura ir SIA «Lielvārdes Remte» kapitāldaļu turētāja, izsludināja konkursu uz uzņēmuma valdes priekšsēdētāja vietu. Jau šonedēļ tikšot pieņems lēmums par to, kurš būs konkursa uzvarētājs – Ilgonis Igaunis vai Aivars Troska.

Gatavo budžeta projektu

Valsts prezidents Valdis Zatlers 2010. gada 30. decembrī ir izsludinājis valsts budžeta 2011. gadam likumu, tas stājies spēkā 2011. gada 1. janvārī.

Ogres novadā pieņemti 608 lēmumi

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu Ogres novada domes deputāti katra mēneša otrajā ceturtdienā pulcējas komiteju sēdēs un katra mēneša trešajā ceturtdienā – domes sēdēs.

Ēku Mālkalnes prospektā 30 privatizācijai nenodos

Līdz likumdošanā noteiktajam termiņam – 2006.gada 31.augustam – privatizācijas ierosinājumus Mālkalnes prospekta 30 ēkai Ogrē bija iesnieguši seši uzņēmēji. Vakar, 16.decembrī, Ogres novada domes sēdē tika nolemts nenodot privatizācijai ēku Mālkalnes prospektā 30.

Par citu istabas dzīvnieku turēšanu nodeva nebūs jāmaksā

Ogres novadā no 1. decembra ir spēkā saistošie noteikumi «Ogres novada pašvaldības nodevas», kuros noteikts, ka Ogres novada pašvaldība iekasē nodevas par: pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu; būvatļaujas saņemšanu; izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās; tirdzniecību…

Vēl vienu bērnudārzu Ogrē nebūvēs

Vakar, 9.decembrī, Ogres novada domes Tautsaimniecība komitejas sēdē deputāti lēma par Publiskās un privātās partnerības projekta «Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Ogres pilsētā» realizācijas pārtraukšanu.