Pašvaldībās

Nākamgad 17 Ogres ielās degs katra, nevis katra trešā spuldze

Ogres novada domes deputāti 22.septembra sēdē akceptēja līdzfinansējuma piešķiršanu projektam «Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā», kas līdz nākamā gada otrajam pusgadam paredz 17 ielās nomainīt 250 gaismekļus, aizstājot tos ar gaismas diodēm jeb LED lampām.

Atbalsta «Saides» līdzfinansēšanu

Ogres novada 22.septembra domes sēdē deputāti nolēma ar 300 latu lielu līdzfinansējumu no budžeta «Izdevumi neparedzētiem gadījumiem» atbalstīt projektu «Saides».

Vispirms jāpalīdz tiem, kuri paši sev vēlas palīdzēt

Taurupes sociālā centra vadītāja Aira Ločmele ir Mazozolu pagasta sociālā dienesta darbiniece kopš 1994.gada. Šobrīd viņa strādā vienotā komandā ar Meņģeles sociālā darba organizatori Ritu Vitenbergu un Taurupes kolēģi Daci Irbīti. Klientu pieņemšana un mazā kolektīva sēdes Taurupes administratīvajā ēkā…

Izmaiņas nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā

Ogres novada domes nepilngadīgo lietu komisijā, kurā ir 12 locekļi, notikušas izmaiņas. Ogres novada domes deputāti 22.septembra sēdē, izskatot Maijas Ragaines un Ogres 1.vidusskolas direktores Inetas Tamanes iesniegumu, vienbalsīgi nolēma, ka M.Ragaines vietā minētajā komisijā turpmāk darbosies Ogres 1.vidusskolas pārstāve…

Ogres valsts ģimnāziju iekļaus inovatīvās pieredzes skolu tīklā

Noklausoties Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītājas Sandras Gruntes sniegto informāciju un pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra 12.jūlija vēstuli, Ogres novada domes deputāti 22.septembra sēdē vienbalsīgi nolēma atbalstīt sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par…

Atbalsta Rekrutēšanas un jaunsardzes centru

Ogres novada domes deputāti 22.septembra sēdē, noklausoties pašvaldības izglītības un sporta pārvaldes vadītājas Sandras Gruntes sniegto informāciju un pamatojoties uz Aizsardzības ministrijas padotībā esošā Rekrutēšanas un jaunsardzes centra (RJC) 23.augusta vēstuli, nolēma atbalstīt sadarbības līguma slēgšanu ar minēto centru par…

Ogres pamatskola turpmāk – sākumskola

Ogres novada domes 22.septembra sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja ierosinājumu mainīt Ogres pamatskolas nosaukumu, turpmāk šo mācību iestādi dēvējot par Ogres sākumskolu.

Dod zaļo gaismu zemesgabala Ogrē, Brīvības ielā 1b izsolei

Ogres novada domes 22.septembra sēdē, domes priekšsēdētāja vietniekam tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egilam Helmanim, deputātēm Dzintrai Mozulei un Ilgai Vecziediņai balsojot pret, bet tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietniekam Mārim Siliņam atturoties, ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma…

Sūdzas par ceļa Suntaži – Laubere – Madliena stāvokli

Sanāksmē par ielām un ceļiem Ogres novada domes izpilddirektora palīgs Jānis Petrovičs aktualizēja jautājumu par autoceļa Suntaži – Laubere – Madliena slikto stāvokli. Minēto ceļu intensīvi izmanto Ērgļu šosejas remontdarbu veicēji, kuri pārvietojas ar smago tehniku. Par ceļa stāvokli informēts…