Pašvaldībās

Izveidota Ogres novada autoceļu uzraudzības komisiju

Ik nedēļu Ogres novada domē tiekas dažādi speciālisti, lai spriestu par aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar ielu un ceļu uzturēšanu, kā arī satiksmes drošību. Lai speciālistiem savas kompetences ietvaros būtu iespēja operatīvi pieņemt lēmumus, Ogres novada domes sēdē tika nolemts akceptēt…

E.Bartkeviča nepārdomātie izteikumi bērnu ēdināšanas jautājumā izbrīna kaimiņus

Ogres novada domes 21.marta sēdē, skatot lēmumprojektu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs netieši norādīja, ka šajā jomā kaimiņu novados netiek ievēroti Ministru kabineta (MK) noteikumi. Šādi nepārdomāti un nepamatoti pārmetumi izbrīnījuši kaimiņu novadu pašvaldību…

Plāno izveidot jaunas grupiņas PII «Saulīte»

Ogres novada domes deputāti 21.marta sēdē atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz pašvaldības iesaistīšanos projektā par telpu rekonstrukciju pirmsskolas izglītības iestādē (PII) «Saulīte», ar mērķi minētajā PII izveidot jaunas grupiņas.

Bērnu ēdināšanas jautājumu izvērtēs speciāli izveidota darba grupa

Ogres novada domes 21.marta sēdē tika nolemts izveidot darba grupu, kurai mēneša laikā būs jāizvērtē pašreizējā situācija bērnu ēdināšanas jomā vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) un jāsagatavo priekšlikumi, kā ēdināšanu organizēt turpmāk.

Aicina izvērtēt iespēju pašvaldībai pašai uzņemties bērnu ēdināšanu

Šonedēļ, 21.marta Ogres novada domes sēdē, deputātiem būs jāizšķiras par kādu bērnu vecākiem visnotaļ svarīgu jautājumu – atbalstīt Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka Tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egila Helmaņa priekšlikumu, vai nē. Proti, priekšsēdētāja vietnieks ierosina izveidot darba grupu,…

Ogrē izraudzīts jaunatnes lietu speciālists, Jumpravā – aģentūras direktors

Sekmīgi noslēgušies vēl divi pašvaldību izsludinātie konkursi uz vakantajām amata vietām. Ogres novada pašvaldībā par speciālistu jaunatnes un mūžizglītības jautājumos strādās Rinalds Rudzītis, bet Jumpravas pašvaldības aģentūras direktora postenis uzticēts Jānim Šimanovskim.