Pašvaldībās

Apstiprina saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli

Ogres novada domes pagājušā gada pēdējā sēdē tika apstiprināti Saistošie noteikumi «Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada pašvaldībā», kuri stājas spēkā ar šāgada 1.janvāri un nosaka nekustamā īpašuma nodokļa objektus un nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumus, kā arī nodokļa maksājumu atlikšanu…

Lemj, kādā kārtībā Ogres novadā drīkstēs ražot alkoholiskos dzērienus

Ogres novada domes deputāti 13.decembra Tautsaimniecības komitejas sēdē izskatīja saistošo noteikumu projektu «Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ogres novada teritorijā».

Lemj par medību vietām Taurupes pagastā

Ogres novada domes 13.decembra Tautsaimniecības komitejas sēdē tika izskatīts mednieku kluba «Plauži» valdes priekšsēdētāja Ainara Penča iesniegums par medību tiesību nodošanu biedrībai pašvaldībai piederošajā zemes gabalā aptuveni 100 hektāru platībā.

Kompensēs «Mālkalnei» komunālo maksājumu parādnieku radītos zaudējumus

Ogres novada domes 13.decembra Finanšu komitejas sēdē tika skatīts jautājums par īres un komunālo maksājumu parādiem P/A «Mālkalne». Aģentūras direktors Aigars Roze informē, ka sakarā ar fizisko personu īres un komunālo maksājumu parādu piedziņas neiespējamību P/A «Mālkalne» radušies zaudējumi 14…