Pašvaldībās

Natāliju Māliņu apstiprina Ikšķiles novada pašvaldības policijas priekšnieces amatā

23. februārī viens no Ikšķiles novada pašvaldības domes sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem bija par Natālijas Māliņas apstiprināšanu pašvaldības policijas priekšnieces amatā. Deputāti izteica vienbalsīgu atbalstu savu kārtības sargu jaunajai vadītājai.

Ogres vakara vidusskolu pievienos Ogres 1.vidusskolai

Aizvadītās nedēļas Ogres novada domes sēdē, 17.februārī, tika pieņemts lēmums no šā gada 1.septembra reorganizēt Ogres vakara vidusskolu un Ogres 1. vidusskolu. Reorganizācijas rezultātā jau no nākamā mācību gada Ogres vakara vidusskola tiks pievienota Ogres 1. vidusskolai.

Ogres novada mazo skolu liktenis ir izlemts

Aizvadītajā nedēļā, 17.februārī, Ogres novada domes sēdē, četriem deputātiem balsojot pret, ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums pamatskolas ar nelielu skolēnu skaitu reorganizēt par vidusskolu filiālēm, tādējādi ietaupot administratīvos izdevumus šo skolu uzturēšanai.

Lielvārdes novada pašvaldībai būs bezdeficīta budžets

Šomēnes par 2011. gada budžeta apstiprināšanu lēmuši arī Lielvārdes novada pašvaldības domes deputāti. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos plānoti 5 952 980 lati, tieši tikpat liela būs arī izdevumu daļa. Arī speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu summas būs identiskas – 127 733 lati.

Apšauba Lauberes cūku audzēšanas kompleksa būvniecības likumību

Neraugoties uz to, ka SIA «Lauberes Bekons» cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni Lauberes pagastā būvniecība rit pilnā sparā, iedzīvotāji joprojām apšauba tās likumību un vēlas tikt atzīti par trešajām personām administratīvajā procesā, kas ļautu viņiem iesaistīties tiesvedībā pret šī…

Par masāžu Ogres sociālajā centrā būs jāmaksā vairāk

Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēdē 10.februārī deputāti uzklausīja un akceptēja Ogres novada sociālā dienesta vadītājas Sarmītes Ozoliņas sniegto ziņojumu par Ogres sociālā centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Lielvārdes novada pašvaldības policijai priekšnieku meklēs konkursa kārtībā

9. februārī notika Lielvārdes novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurai bija arī slēgtā daļa. Tās darba kārtībā – tikai viens jautājums: iecelt vai neiecelt Lielvārdes novada pašvaldības policijas priekšnieces amatā bijušo Administrācijas vadītāju Taigu Zvejnieci?

520 suntažnieki neatbalsta šķidrmēslu krātuves izveidi

Vakar, 10.februārī, Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti apstiprināja Madlienas būvvaldes gala ziņojumu par slēgtās šķidrmēslu krātuves (6000 m³) Suntažu pagasta nekustamajā īpašumā «Lubkalni» būvniecības ieceres publisko apspriešanu. Par objekta būvniecības ieceri kā tādu deputāti šajā sēdē vēl nelēma.