Pašvaldībās

Ikšķiles pašvaldība atbalsta «Igora Miglinieka sporta skolu»

Ikšķiles novada dome pagājušā gada pēdējā sēdē, izskatot biedrības «Igora Miglinieka sporta skola» direktores Renātes Guslens iesniegumu, ar balsu vairākumu minētas sporta skolas darbībai un attīstībai Ikšķiles novadā 2012.gadā piešķīrusi finansiālu atbalstu 9120 latu apmērā.

Šogad Ogres novada dome pieņēmusi 507 lēmumus

Ogres novada domes deputāti katra mēneša otrajā ceturtdienā pulcējas komiteju sēdēs un katra mēneša trešajā ceturtdienā – domes sēdēs. Gada laikā ir notikušas 12 kārtējās un četras ārkārtas domes sēdes, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs.

Par klavieru izmantošanu ārpus mācībām būs jāmaksā lats stundā

Ogres novada domes deputāti, iepazīstoties ar Ogres Mūzikas skolas direktora Artūra Manguļa iesniegumu un ziņojumu par telpu un klavieru izmantošanas maksas noteikšanu Ogres Mūzikas skolā, 22.decembra sēdē noteica, ka par telpu un klavieru izmantošanu ārpus mācību stundu laika turpmāk būs…

Ogrē, Mālkalnes prospektā, labiekārtos basketbola laukumu

Ogres novada domes deputāti 22.decembra sēdē akceptēja pirms nedēļas Finanšu komitejas sēdē skatīto jautājumu par SIA «D&F» īpašumā esošā zemes gabala (821 kvadrātmetrs) Mālkalnes prospektā 26 nodalīšanu un atsavināšanu pašvaldības īpašumā. Lielākā daļa minētā zemes gabala tiks izmantota atklāta basketbola…

Par klavieru izmantošanu ārpus mācībām būs jāmaksā lats stundā

Ogres novada domes deputāti, iepazīstoties ar Ogres mūzikas skolas direktora Artūra Manguļa iesniegumu un ziņojumu par telpu un klavieru izmantošanas maksas noteikšanu Ogres Mūzikas skolā, 22.decembra sēdē noteica, ka par telpu un klavieru izmantošanu ārpus mācību stundu laika turpmāk būs…

Stāvvietas jautājumā tiek meklēti papildus risinājumi

Vienā no iepriekšējiem numuriem «OVV» rakstīja par pašvaldības ieceri auto stāvlaukumā pie Ogres dzelzceļa stacijas no 1.janvāra ierobežot stāvēšanas ilgumu līdz divām stundām. 20.decembrī Ogres novada domē notikušajā sanāksmē par ielām un ceļiem minētais jautājums tika skatīts atkārtoti.

Jehovas liecinieku kulta ēkas būvniecības iecerei būs sabiedriskā apspriešana

Ogres novada domes 21.decembra Tautsaimniecības komitejas sēdē bija paredzēts skatīt Jehovas liecinieku pārstāvošās sabiedriskās organizācijas «Sargtorņa biedrība» sūdzību par pašvaldības Būvvaldes lēmumu nodot sabiedriskai apspriešanai Ogrē, Daugavpils ielā 23, plānotās kulta (reliģiskās iestādes) ēkas būvniecības ieceri. Minētais jautājums no komitejas…

Ogres novadā būs vienota parauga ēku numurzīmes un ielu nosaukumi

Šā gada pēdējā sēdē, 22.decembrī, Ogres novada dome pieņēma Saistošos noteikumus «Par ēku un dzīvokļu numerāciju, ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā». Minēto noteikumu pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar teritoriālo reformu, kā rezultātā Ogres novads ir paplašinājies un daudzviet jauniegūtajā…