Pašvaldībās

Aicina uz sapulci par Ogres upes vecupes apsaimniekošanas noteikumiem

Nodibinājums «Vides risinājumu institūts», realizējot līgumu «Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Ogres upes vecupei Ogres pilsētā starp A6 šoseju un Rīgas HES aizsargdambi», ir sagatavojis priekšlikumus Ogres upes vecupes apsaimniekošanas noteikumiem. Kā informē Ogres novada pašvaldība, visi Ogres pilsētas un novada…

Ikšķiles novada iedzīvotāji apmeklē Rīgas pili

Vakar, 17.oktobrī (pēc laikraksta nodošanas tipogrāfijā), Rīgas pilī notika Latvijas Valsts prezidenta kancelejas vadītāja Andra Teikmaņa tikšanās ar Ikšķiles novada iedzīvotājiem. «OVV» jau informēja, ka Valsts prezidentam Egilam Levitam tika iesniegta vēstule ar 1910 Ikšķiles novada iedzīvotāju parakstiem, kuru nodoms…

Sācies konkurss «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība»

Visas četras mūspuses pašvaldības (Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma) piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) rīkotajā konkursā «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019». Konkursa uzvarētāji tiks noteikti, ņemot vērā balsojuma rezultātus, tāpēc katrs iedzīvotājs…

Lūdz iesniegt apliecinājumus par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

Ķeguma novada pašvaldības dome, pildot Ministru Kabineta prasības, pieņēmusi saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Ķeguma novada iedzīvotāji lūgti iesniegt pašvaldības uzņēmumam «Ķeguma Stars», kas ir reģistra uzturētājs, pirmreizējo reģistrācijas apliecinājumu par mājsaimniecībās esošo mājokļa decentralizēto…

Ikšķiles novada politiski represētie un invalīdi saņems pabalstu

Politiski represētas personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, kā arī personas ar I grupas invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Ikšķiles novadā, novembrī varēs saņemt pabalstu 50 eiro apmērā atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem «Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Ikšķiles novada iedzīvotājiem».…

Pabeigti Lāčplēša kapu kapličas rekonstrukcijas darbi

Šodien, 8.oktobrī, pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas Lielvārdē svinīgi tiks atklāta un iesvētīta Lāčplēša kapu kapliča. Pasākumā piedalīsies Lielvārdes novada pašvaldības vadība, kapliču iesvētīs Lielvārdes evanģēliski luteriskās baznīcas draudzes mācītājs Ingus Dāboliņš un Lielvārdes Romas katoļu baznīcas draudzes prāvests Andris Solims.…

Lielvārdes bērnudārzā «Pūt vējiņi» vadības maiņa

Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) «Pūt vējiņi» vadītāja Ilze Mazitāne pārtraukusi darba attiecības. 4.oktobrī Lielvārdes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes laikā par bērnudārza vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku tika iecelta Inese Glīzdeniece. Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļas…

Vakances Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu pašvaldībās

Ķeguma novada pašvaldībai vajadzīgs būvinspektors, Lielvārdes bērnudārzs «Pūt vējiņi» aicina darbā vadītāja vietnieku izglītības jomā, bet Ogres novada pašvaldība izsludinājusi atkārtotu konkursu uz vakanto Ogres Valsts ģimnāzijas direktora amatu. Ķeguma novada pašvaldība izsludinājusi pieteikšanos uz vakanto būvinspektora amatu. Piedāvātais atalgojums…

Aicina pieteikt pretendentus apbalvojumam «Gada ogrēnietis»

Ogres novada pašvaldība līdz 11.oktobrim aicina pieteikt pretendentus Ogres novada pašvaldības apbalvojumam «Gada ogrēnietis 2019» – cilvēkus, kuru nopelni dažādās novada dzīves jomās šogad ir pamanīti, ieguvuši atzinīgu vērtējumu un ar kuriem varam pamatoti lepoties. Pretendentus apbalvojumam var pieteikt šādās…

Ogresgala Tautas namā notiks Skautu un gaidu nodarbības

Ogres novada pašvaldības domes 19.septembra sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par Ogresgala Tautas nama Lielās zāles nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai «Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija» Ogresgala 5.skautu un gaidu vienības nodarbībām. Lai veicinātu bērnu un jauniešu personīgo izaugsmi, attīstot viņos…