Komentāri

Kam bīstams patriotisms?

Mūsu tauta 800 gadus aizvadījusi lūdzoties. Ne tik daudz no Dieva trīs fundamentālas vērtības – drosmi, spēku un mīlestību, bet vairāk gan žēlastību no cilvēkiem.

Sabiedrības kvalitāte pašapziņas rokās

Ja skatāmies vispārināti un ikdienišķi, ik mīļu brīdi jūtam nemitīgu un droši vien lielā mērā arī pamatotu šķendēšanos par sabiedrības zemo kvalitāti. Kur itin dzīvas pastāvīgas apsūdzības pašapziņas trūkumā un satraucoši zemajā tikumībā.

Uz mušpapīra prioritāšu vilinājumi

Ja par prioritātēm tiek uzskaitītas visas valsts attīstības jomas, tad pazūd pašas prioritātes. Jo šis vārds savā jēdzieniskajā izpratnē liecina par to, ka kaut kam jādod priekšroka: – vispirms darāms tas, kas salīdzinājumā ar citu ir svarīgāks un prioritārs (priekšroku…

Kad diskusiju vietā manipulācijas

Patiesas vērtības ir smalka lieta. Un diezgan nemainīga lieluma jēdzieni. Kamēr tie nav saduļķoti ar manipulācijām, kuras balstās uz viltīgiem un veikliem paņēmieniem, kuri lietas labā nesmādē neko…

Diez vai programmu duļķēs vieglāka zvejošana

Partiju un to apvienību programmas laikam tā arī taisītas, lai nebūtu uztveramas nopietni. Jo citādi ik pēc teikuma uzpeld jautājumi – kā to paveikt, kāpēc tas vēl nav darīts un kāpēc visi tik labiņi un tādi kā drusku neattīstīti arī?

Dabūsim to, ko esam pelnījuši?

Kaut arī novazātais teiciens, ka vara ir tāda, kādu to ievēlam, daudzviet savā būtībā neiztur kritiku, tomēr nevēlēt nevaram. Jo gaidīt, ka sistēma labosies pati no sevis, ir vairāk kā naivi.

Partijiskā tirgus noiets arī mūsu rokās

Kur tirgus, tur tirgošanās. Ar ieslavēšanu un iesmērēšanu arī. Drīz katram apzinīgam pilsonim, kas nolēmis vēlēt, politiskā darba biržā būs jāizvēlas ja ne lielākais labums, tad mazākais ļaunums noteikti.

Vispārējās klaunādes masku bezjēdzībā

Patiesībā maska uz ģīmja nav nemaz tik nedabiska un uzreiz nosodāma. Jo dzīves situācijas piespiež piemēroties, uzturēt zināmā formā gan laipnību, pieklājību, atturību, gan attiecīgi iestīvināties zināmas etiķetes rāmjos, gan brīvas vientulības stundās atbrīvoties no visa, kas svešs un nedabisks.

Latviju izglābs sadarbība

Iesviest stropu ar medu un bitēm nespējnieku mājā vai pakasīt aiz ausīm runcītim – tādi reklāmas aicinājumi pārpludinājuši radio un televīziju. Katastrofāli trūkst aicinājumu uz darbu, uz sadarbību, uz kooperāciju.