Domāju tā

Paldies par nokalpotiem gadiem

Paldies Ogres luteriskās baznīcas draudzes ilggadējam priekšniekam Imantam Liepiņam par baznīcas labā nokalpotiem gadiem, saglabājot arī okupācijas laika dokumentus par kristībām, iesvētībām un laulībām!

Kāpēc bērni jāsūta skolās

Senāk, arī padomju laikā, skolotāji mācīja bērniem, kā jāmācās. Stāstīja, cik centīgi un neatlaidīgi bijuši latvieši, par piemēriem minot mūsu dižgarus, kuri pat kājām gāja līdz Tērbatai, Pēterburgai, dzīvoja pusbadā, lai tikai iegūtu izglītību.

Man tas nav saprotams

Es nesaprotu, kā mūsu visu varošā Saeima un valdība pieļauj, ka tauta nepilda tās likumus par valodu – Latvijā valsts valoda taču ir latviešu!

Ir skaidrs, ka nekas nav skaidrs

Valdība tiek kritizēta par to, ka valstī nav ilgtermiņa attīstības programmas un pat nezinām, kā dzīvosim un strādāsim pēc gada, turklāt valdības mainās bieži un visām to pārmet.

Ne ar dienišķo maizi vien…

Mūsu dienās, kad kliedzošā trūkumā dzīvo … nē, nē, eksistē liela tautas daļa, šķiet nepieklājīgi un pat bīstami runāt par Latvijas kultūras vērtību un daudzšķautņaino ikdienas norišu saglabāšanu.

Kurp aicina Kolumbs un Fausts?

Ielas otrā pusē – spēļu zāle ar automātiem, kuri kā jūras vārava valdzinoši mirkšķina spīdīgās actiņas, lai pievilinātu un pēc tam pagrūstu zem ūdens.

Attiecības veido dzīvi un valsti

Kur attiecības, tur viss montējas, labā pieredzē smeļoties un labu garu uzturot. Kur attiecības, tur viens otru glābj no kļūmīga soļa – bez aizvainojuma. Kur to nav, tur dārzi aizaug ar nezālēm, un debesu zilums apvelkas pelēks. Sevī, ģimenē, darbā,…