Aktualitātes

{jcomments on}

Atklāj Ogres rajona slimnīcas jauno korpusu

Piektdien, 15.aprīlī, piedaloties Veselības ministram Jurim Bārzdiņam, Ogres rajona slimnīcas kolektīvam un daudzajiem viesiem, svinīgi tika atklāts sen gaidītais jaunais slimnīcas korpuss, kura tapšanā ieguldīti 1,7 miljoni latu no bijušā rajona padomes budžeta un 1,3 miljoni latu Eiropas reģionālā attīstības…

Ierosināta lieta par cūkkopības kompleksa būvniecību Lauberē

11. aprīlī Administratīvā rajona tiesa nolēmusi pieņemt biedrības «Lauberiete» pieteikumu un ierosināt administratīvo lietu par Madlienas būvvaldes 2010. gada 23. augustā SIA «Lauberes bekons» izsniegtās būvatļaujas Nr. 31/2010 atcelšanu. Atbildētājai – Ogres novada pašvaldībai – līdz 2011. gada 11. maijam…

Dabas parks nav slēgtā zona, bet atpūtai tajā jābūt civilizētai

Aptuveni pirms gada darba grupa, kurā savus spēkus apvienoja visdažādāko nozaru speciālisti, uzsāka dabas parka «Ogres Zilie kalni» dabas aizsardzības plāna izstrādi nākamajiem desmit gadiem. Aizvadītajā nedēļā Ogres novada domē notika minētā plāna sabiedriskā apspriešana.

Paldies visiem, kuri atsaucās! Aicinām turpināt ziedot dzīvnieku patversmei

Ogres novada dzīvnieku patversmes darbinieki un iemītnieki ir pateicīgi pirmajiem ziedotājiem par saziedotajiem līdzekļiem. Pašlaik dzīvnieku patversmes atbalsta kontā jau ienākuši 2252,10 lati, bet ar tiem vēl ir par maz, lai saremontētu patversmes jumtu.

Sakopsim dabas parku «Ogres Zilie kalni»

«Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra», pārņemot savā apsaimniekošanā dabas parku «Ogres Zilie kalni» 312 ha platībā, nevar to satīrīt vienā talkas dienā 30. aprīlī. Tādēļ aģentūra ir izsludinājusi divas spodrības nedēļas, lai pēc ziemas mēnešiem sakoptu piegružoto un piemēsloto…

Ūdens saimniecību Ogrē sakārtos, bet kā būs ar ielām?

Pamazām noslēgumam tuvojas ES Kohēzijas fonda finansētā ūdenssaimniecības attīstības projekta darbi, kuriem gan vajadzēja būt pabeigtiem jau pagājušā gada nogalē. Par to, ka ūdenssaimniecība Ogrē tiks sakārtota, šķiet, neviens nešaubās, bet bažas rada kas cits – kādā stāvoklī pēc šiem…

Atklāj slimnīcas jaunuzcelto korpusu

Šodien, 15. aprīlī, notiek Ogres rajona slimnīcas jaunuzceltā korpusa svinīgā atklāšana, «OVV» informē Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs. Vairāk par to lasiet laikraksta nākamajā numurā.

Pārreģistrācija bērnudārzos – katrā novadā citādāk

Tajās ģimenes, kurās ir mazi bērni, katru gadu tieši aprīlī sākas neliels satraukums – nedrīkst taču aizmirst pārreģistrēt savu mazuli rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, lai, nedod Dievs, nepaliktu bez vietas bērnudārzā! «OVV» pētīja, vai šī pārreģistrācija joprojām…