Cer iegūt ES finansējumu mācību vides uzlabošanai divās Ogres vidusskolās

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldības 17.marta domes sēdē deputāti akceptēja lēmumprojektu, kas paredz piedalīties projektu konkursā mācību vides uzlabošanai divās lielākajās pašvaldības mācību iestādēs – Ogres 1.vidusskolā un Ogres Valsts ģimnāzijā (OVĢ).

«OVV» jau rakstīja, ka pagājušā gada 28.jūlija Ogres novada domes pašvaldības ārkārtas sēdē deputāti pieņēma konceptuālu lēmumu pārcelt OVĢ uz kādreizējām Ogres tehnikuma (OT) telpām Ogrē, Meža prospektā 13.

 

Projektu atbalstam noteikti vairāki kritēriji

Pašvaldības Attīstības departamenta Projektu nodaļas vadītāja Aija Romanovska informēja deputātus, ka ir sākta Eiropas Savienības struktūrfondu (ESF) apguve. ESF līdzfinansētā projekta ietvaros pieejams finansējums vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai un kvalitatīvai darbībai. Tiesa gan, ir noteikti vairāki kritēriji tam, kādi projekti tiks atbalstīti. Piemēram, atbalstu nevarēs saņemt sākumskolas reģionālās nozīmes pilsētu teritorijās un vismaz vienai mācību programmai no 7. līdz 9.klasei skolā jābūt saistītai ar dabaszinībām.

Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos Ineta Tamane norāda, ka tikpat nozīmīgs faktors ir skolēnu skaits skolās, jo Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), izvērtējot skolas un nosakot stratēģiskos priekšatlases kritērijus, paredz, ka projekta ietvaros atbalstu varēs saņemt valsts ģimnāzijas un skolas ar lielu izglītojamo skaitu, kurās ir vismaz divas vispārējas vidējās izglītības programmas un vismaz viena no tām – matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas novirziena programma. Atbilstoši šiem kritērijiem no Ogres novada šajā projektā var piedalīties un pretendēt uz finansējumu tikai OVĢ un Ogres 1.vidusskola. I.Tamane norāda, ka citos novados, lai iegūtu iespējami lielāku izglītojamo skaitu, notikušas reorganizācijas, kuru rezultātā vairākas skolas apvienotas zem viena nosaukuma vai arī pārveidotas par pamatskolām. «Ir izskanējis jautājums, kāpēc uz finansējumu nevar pretendēt Jaunogres vidusskola. Tas nevar notikt tieši iepriekš minēto kritēriju dēļ. Skola ir ar senām tradīcijām, un es uzskatu, ka nebūtu pareizi to reorganizēt vai apvienot ar kādu citu skolu tikai tāpēc, lai varētu pretendēt uz ES finansējumu,» skaidro I.Tamane.

Plānots, ka ēka Ogrē, Meža prospektā 13, šī mēneša laikā tiks bez atlīdzības nodota Ogres novada pašvaldības īpašumā. To piemēros OVĢ vajadzībām, un šeit tiks izveidots metodiskais centrs visiem novada pedagogiem. Savukārt Ogres 1.vidusskolā plānots pārbūvēt stadionu un pilnveidot mācību vidi. Jāpiebilst, ka Ogres novada pašvaldība pārņems arī kādreizējo OT ēku Ogrē, Upes prospektā 16, kuru plānots izmantot Ogres novada Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai.

 

Paredzēti vairāki uzlabojumi

I.Tamane informē, ka šobrīd jau ir izstrādāts Ogres 1.vidusskolas stadiona projekts un šogad plānots uzsākt tā pārbūvi, lai 2017.gada vasarā Ogres 1.vidusskolas skolēni varētu izmantot stadionu ne tikai sporta, bet arī dažādiem citiem pasākumiem. Kopumā tribīnēs paredzētas aptuveni 300 vietas. Ogres 1.vidusskolā tiks labiekārtoti arī seši kabineti, kuros matemātiku, bioloģiju, ķīmiju, dabas zinības un informātiku apgūst 7. – 9.klases skolēni. Būtiskas izmaiņas gaidāmas arī skolas lasītavā – tā kļūs par interaktīvu centru ar jaunajām tehnoloģijām. Projektā tiks iekļauts arī ekonomiski izdevīgais LED apgaismojums sporta zālē, kas ļaus ietaupīt elektroenerģiju. Kabinetus plānots iekārtot jau šajā vasarā. Savukārt, lai uzsāktu ēkas Meža prospektā 13 pielāgošanu OVĢ vajadzībām, šobrīd tiek gatavots iepirkums projektēšanas darbu veikšanai, lai jau rudenī projekts būtu gatavs. 2017.gadā plānota ēkas pārbūve un pielāgošana. Tiks pārbūvēta arī esošā sporta zāle, jo tā neatbilst prasībām arī izmēra ziņā.

 

Liela daļa kredīta tiks atgūta

Pašvaldības domes sēdē Finanšu departamenta Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga informēja par kredītu ņemšanu 2016.gadā. Deputāti pieņēma lēmumu ņemt kredītu 1 100 000 eiro apmērā izglītības iestāžu investīciju projektam «Ogres 1.vidusskolas infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošanai». Šogad tiks ņemts kredīts 120 000 eiro no Valsts kases uz pieciem gadiem arī izglītības iestāžu investīciju projektam «Ogres Valsts ģimnāzijas tehniskā projekta izstrādei». S.Velberga norāda, ka lielu daļu no šo kredītu summas Ogres novada pašvaldība šī gada novembrī saņems atpakaļ, kad pašvaldības budžetā tiks ieskaitīta šim projektam paredzētā ESF līdzfinansējuma daļano iepriekš minētajiem izglītības iestāžu projektiem tiks atgūti 976 000 eiro.

Dzintra Dzene