Četru novadu deputāti lemj par vēlēšanu komisijas izveidi

[ A+ ] /[ A- ]

Četru novadu deputāti lemj par vēlēšanu komisijas izveidi

Marta Poga

Nākamā gada 5.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Novados, kurus skar administratīvo teritorija apvienošana, līdz 1.decembrim jāizveido jauna vēlēšanu komisija, kuras kompetencē būs tikai 2021.gada pašvaldību vēlēšanu sagatavošana apvienotajā novadā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis 5.novembrī sasauca Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada deputātu kopsapulci, kuras darba kārtībā bija iekļauts viens jautājums – par jaunveidojamā Ogres novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 2021.gada vēlēšanām.

No 62 deputātiem kopasapulcē piedalījās 42 deputāti (Ogres novads – 16, Ikšķiles novads – 8, Ķeguma novads – 6, Lielvārdes novads – 12). Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību deputāti nolēma jaunveidojamā Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada vēlēšanu organizēšanai izveidot vēlēšanu komisiju 11 cilvēku sastāvā, komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosakot līdz 20.novembrim (ieskaitot).

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju, kurš prot latviešu valodu; kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība; kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs; kurš nav Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.

Tiesības pieteikt kandidātus komisijas sastāvam ir: reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām; novada pašvaldības domes deputātam; vēlētāju grupai.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

13.novembra „OVV” lasiet arī, kur var iesniegt komisijas kandidātu pieteikumus.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!