Cik madlienieši maksās sanitārtehniķim

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejā deputāti nolēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē lēmuprojektu, kurš paredz, ka stundas maksa par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes «ABZA» sanitārtehniķa, remontatslēdznieka un elektriķa pakalpojumiem Madlienas iedzīvotājiem ir 5,65 lati.

Pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš paskaidroja, ka šajā summā ietilpst remontatslēdznieka, sanitārtehniķa vai elektriķa dubulta stundas darba samaksa, jo šos pakalpojumus parasti sniedz ārpus darba laika, kā arī amortizācijas izmaksas, PVN un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.