Cilvēkiem ar invaliditāti valsts sniedz ne tikai finansiālu atbalstu

[ A+ ] /[ A- ]

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts sniedz ne tikai finansiālu atbalstu

Marta Poga

Cilvēkam, kuram dažādu apstākļu dēļ ir ilgstoši vai nepārejoši ļoti smagi, smagi vai mērenas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumi, kas ietekmē viņa garīgās, fiziskās spējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā, valsts nosaka invaliditāti. Taču šiem cilvēkiem ir pieejami arī citi atbalsta pasākumi, par kuriem viņi bieži vien ir nepietiekami informēti.

 

Kā informē Labklājības ministrijas darbinieki, personai, atkarībā no veselības stāvokļa un funkcionēšanas ierobežojumu pakāpes, var noteikt I, II vai III invaliditātes grupu. Valsts piešķir invaliditātes pensiju, kuras apmērs ir atkarīgs no noteiktās invaliditātes grupas smaguma un veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, ir noteikta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta. Ļoti smagas invaliditātes gadījumos valsts piešķir arī īpašas kopšanas pabalstu. Taču šiem cilvēkiem pieejami arī citi atbalsta pasākumi, par kuriem viņi bieži vien ir nepietiekami informēti.

 

21.jūlija „Ogres Vēstis Visiem” vairāk lasiet par šādu atbalstu:

* Psihologa konsultācijas un asistenta pakalpojumi;

* Nodrošina surdotulka pakalpojumus;

* Pieejami tehniskie palīglīdzekļi;

* Arī dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

* Pilngadīgām personām ar invaliditāti – sociālā vai profesionālā rehabilitācija

* Palīdz veiksmīgāk iekļauties darba tirgū

* Arī pilngadīgajiem – asistents, surdotulks un tehniskie palīglīdzekļi.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!