Dainai Grīnhofai piešķirts apgalvojums «Goda Lielvārdietis»

[ A+ ] /[ A- ]

Dainai Grīnhofai piešķirts apgalvojums «Goda Lielvārdietis»

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 11.novembra sēdē deputāti lēma par vēsturiskā Lielvārdes novada apbalvojuma «Goda Lielvārdietis» piešķiršanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotājai Dainai Grīnhofai.

Apgalvojumu «Goda Lievārdietis», saskaņā ar noteikumiem par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem, piešķir par mūža ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Lielvārdes novada labā.

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Ginta Sīviņa 2.novembra rīkojumu, Apbalvojumu konsultatīvā padome, piedaloties padomes priekšsēdētājai Mārai Driksnai un padomes locekļiem Ilzei Skudrai, Irēnai Arājai, Andrim Eglītim un Rutai Liepiņai, kā arī padomes sekretārei Marutai Petunovai izskatīja trīs iesniegumus par apbalvojuma «Goda Lielvārdietis» piešķiršanu.

D.Grīnhofu minētajam apbalvojumam izvirzīja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Latviešu valodas un svešvalodu metodiskās komisijas pārstāvji, kuru pieteikumā norādīts, ka gan skolotājas audzēkņi, gan arī kolēģi atzinīgi vērtē D.Grīnhofas atbildību un sirdsdegsmi, ar kādu šo gadu garumā nodotas zināšanas sešām audzināmajām klasēm.

Izskatot šo pieteikumu, padome atzina, ka, ņemot vērā skolotājas devumu mūža garumā, tas ir pamatots. Izskatot atlikušos divus iesniegumus, padome konstatēja, ka izvirzītie pretendenti neatbilst apbalvojuma saņēmējiem noteiktajām prasībām.

Ogres novada domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumprojektu par apbalvojuma «Goda Lievārdietis» piešķiršanu D.Grīnhofai. Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu nodaļas vadītājai uzdots nodrošināt naudas balvas izmaksu D.Grīnhofai 150 eiro apmērā ( pēc nodokļu nomaksas) no Ogres novada pašvaldības budžeta 2021.gadam līdzekļiem, kas paredzēti Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldei.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!