Dambretes spēlēšana palīdz trenēt prāta spējas

[ A+ ] /[ A- ]

Neraugoties uz digitalizācijas laikmetu, kad priekšplānā izvirzījušās dažādas elektroniskās spēles, daudzi joprojām aizrāvušies un spēlē dambreti. Kā to pareizi darīt, protams, ir jāzina. Un tieši tāpēc Ogres novadā ir vairāki dambretes treneri.

Dambrete ir divu dalībnieku galda spēle, parasti ar 12 vai 20 kauliņiem katram uz 64 vai 100 lauciņos sadalīta kvadrātveida galdiņa. Atkarībā no lauciņu skaita dambreti iedala «parastajā» jeb 64 lauciņu dambretē un simtlauciņu dambretē.

Šīs spēles saknes stiepjas tālā senatnē, jo dambretei līdzīgas spēles bija pazīstamas jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Aptuveni 5000 gadu sens spēles galdiņš ir atrasts Senās Ūras izrakumos, bet spēles galdiņi un figūras ir – Senās Ēģiptes apbedījumos. Šāda spēle ir pieminēta arī Platona un Homēra darbos.

Dambretes treneris Dzintars Kaņeps pārstāv Ogres novada Sporta centru un strādā trīs vietās – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Ogres Centra pamatskolā un Ogres 1. vidusskolā. Dambretes treneris viņš ir jau 22 gadus. Dzintars Kaņeps atzīst, ka Ogres novadā interese par dambreti esot, bet ne pārāk liela – nav daudz tādu bērnu, kas ar šo spēli būtu aizrāvušies. Uzspēlēt dambreti brīvā laika pavadīšanai ir viena lieta, bet nopietni mācīties – pavisam kas cits. Kā treneris saka – pa visām trim darbavietām kopā sanākot kādi 50 audzēkņi, taču tādu, kas ar dambreti nodarbojas nopietni, gan esot krietni mazāk.

Dambreti viņš sāk mācīt bērniem jau no sešu gadu vecuma, un viņa audzēkņi esot līdz devītajai klasei. Kā stāsta treneris, vidusskolēni vairs negrib mācīties spēlēt dambreti – viņiem jau acīm redzami citas intereses. Nodarbības notiek galvenokārt mācību gada laikā, tomēr ar dažiem audzēkņiem viņš strādājot arī vasarā.

Latvijā regulāri tiek rīkotas dažādas sacensības dambretē, kurās piedalās arī Dzintars Kaņeps ar saviem audzēkņiem. Iepriekšējos gados bijuši arī skaļi panākumi, ieskaitot Latvijas čempionu titulus gan individuāli, gan komandām. Šogad gan rezultāti esot stipri vājāki – tieši salīdzinājumā ar iepriekšējos gados sasniegtajiem.

Kā stāsta Dzintars Kaņeps, treniņus viņš vada katru dienu – nedēļā divas reizes Lielvārdē un trīs reizes Ogrē. Viņš uzsver, ka arī vecāki, protams, var iemācīt spēlēt dambreti saviem bērniem, taču, ja ir vēlme to apgūt nopietnāk, tad nepieciešams nākt pie speciālista un trenēties. Viņš pats dambreti sācis apgūt 13 gadu vecumā. Lai gan vienā savas dzīves posmā bija uz ilgu laiku pilnībā pārtraucis spēlēt, tomēr kādā brīdī vecā aizraušanās bijusi atpakaļ. Treneris smejoties piebilst: «Tas ir tāpat kā ar alkoholu – kā nav bijušo alkoholiķu, tāpat nav bijušo dambretistu. Kolīdz atkal pamēģina, tā viss aiziet vecajās sliedēs.»

Vaicājot par to netveramo pienesumu, ko dambretes spēlēšana dod bērnu attīstībā, Dzintars Kaņeps norāda: «Neviens jau ar dambreti maizi nepelnīs, bet tas, kas iegūts, spēlējot dambreti, noderēs citās dzīves jomās. Tā, piemēram, ir prasme pieņemt lēmumus, izvērtēt riskus, it īpaši, ja runājam par spēlētājiem, kas sacenšas nopietnā līmenī. Neapšaubāmi, tas viss attīsta prāta spējas. Treneris var daudz ko iemācīt, bet ne visu – lēmumi spēles laikā tomēr jāpieņem pašam dambretistam.»

Dzintars Kaņeps atzīst, ka regulāri uzturot saiknes ar bijušajiem audzēkņiem. Reizi piecos gados, kad ir apaļa jubileja, visi, kuri var un grib, satiekas. Neviens no viņa bijušajiem audzēkņiem nopietnā līmenī dambreti vairs gan nespēlējot, ja nu vienīgi sava prieka pēc.

Uz jautājumu, vai nemēdzot būt tā, ka spēlētājiem dambrete jau sapņos rādās, viņš iesmejas un atteic: «Noteikti gadās. Es personīgi esmu trīs sapņus par dambreti nosapņojis. Vienu skolas laikā, pārējos divus jau vēlāk. Tie lielākoties ir humoristiski, bet reizē tādi, kurus nevar aizmirst!»

Vecāki, kuri vēlas vest savus bērnus spēlēt dambreti, var zvanīt trenerim pa tālruni 29463233. Bet šeit gan jāpiebilst, ka Dzintars Kaņeps nav vienīgais treneris, kurš Ogres novadā skolēniem māca dambreti. Ikšķilē to dara starptautiskais lielmeistars Raimonds Vipulis, bet Ķegumā – Vaclavs Griņevičs.