Darba devēji var pieteikties NVA vajadzīgo darbinieku apmācībai

[ A+ ] /[ A- ]

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz 19.novembrim pieņems darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» pasākumā «Apmācība pie darba devēja». Tā ir iespēja darba devējiem saņemt dotāciju, lai sagatavotu vajadzīgos speciālistus, izvēloties NVA reģistrētos bezdarbniekus un apmācot viņus sava uzņēmuma vidē.

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Lai saņemtu atbalstu praktiskajai apmācībai, darba devējam jāpiedāvā nodarbinātība no jauna izveidotā darba vietā, vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Savukārt pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējam ir jānodrošina bezdarbniekam iespēja vismaz trīs mēnešus turpināt darba tiesiskās attiecības.

Detalizēta informācija par ESF projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» pasākumu «Apmācība pie darba devēja», tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā «Darba devējiem».