Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksā ietverta dažādu nelielu darbu veikšana

[ A+ ] /[ A- ]

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksā ietverta dažādu nelielu darbu veikšana 

Dzintra Dzene  

SIA «Ogres Namsaimnieks» pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki līdz katra gada 15.oktobrim savās pastkastītēs saņem Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam gadam, kurā redzama pozīcija «Obligātie apsaimniekošanas izdevumi» jeb apsaimniekošanas maksa. SIA «Ogres Namsaimnieks» Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājs Mārtiņš Kaiva norāda, ka šajā apsaimniekošanas maksā ietverts arī plānotais finansējums dažādu nelielu darbu veikšanai dzīvojamā mājā visa gada garumā.  

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji ne vienmēr izprot, par kādiem darbiem finansējums jau ir ietverts apsaimniekošanas maksā. SIA «Ogres Namsaimnieks» apkopojusi informāciju, par kādiem ikdienā veicamajiem darbiem iedzīvotāji visbiežāk vēršas pie pārvaldnieka. 

 

Vajadzību ir daudz un dažādas  

«Tā, piemēram, pie pārvaldnieka vērsās kāda dzīvokļa īpašniece, kura norādīja, ka pie vienas no dzīvojamās mājas kāpņu telpām ir soliņš, kam salūzuši dēļi un ir redzami skrūvju gali. Sieviete satraucās, ka par viņas iesniegumu taps zināms citiem dzīvojamās mājas iedzīvotājiem, kuri varētu pārmest, ka pēc viņas iniciatīvas iztērēta dzīvojamās mājas nauda, lai novērstu šos bojājumus. Šādam satraukumam nav pamata. Ja soliņš ir bīstams, tas ir jāremontē. Šis ir tikai viens piemērs. Vajadzību ir daudz un dažādas – kāpņu telpā neieslēdzas apgaismojuma sensors, salūzis durvju rokturis, nedarbojas kodu atslēga, pie dzīvojamās mājas ieejas salūzusi vai pazudusi metāla restīte kāju noslaucīšanai, nevar aizvērt durvis, aizslēgt pastkastīti, bojāts kāpņu telpas logs, kāpņu telpā izlūzis margu posms vai norauts to elastīgais pārklājs. Par tādām lietām noteikti ir jāziņo, un iedzīvotājiem par šādu bojājumu novēršanu papildus nebūs jāmaksā. 

Piemēram, Tīnūžu ielā 9, Ogrē, pērn bija izcēlies ugunsgrēks, bet evakuācijas izejai nebija rokturu. Šos rokturus mēdz noņemt paši iedzīvotāji, aizbildinoties ar bērnu drošību – lai bērni nevarētu atvērt durvis. Bērni ir jāaudzina, skaidrojot, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, bet evakuācijas izejai jābūt pieejamai.  

Ja darbs ir apjomīgāks, bet tā izmaksas nav iespējams segt no apsaimniekošanas maksas, tad bojājumu novēršanai tiek izmantots attiecīgās dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikums, ja tāds ir,» skaidro Mārtiņš Kaiva. 

 

Apsaimniekošanas maksu veido konkrētas izdevumu pozīcijas 

Apsaimniekošanas maksu, kas tiek aprēķināta katru gadu dzīvojamai mājai, veido konkrētas izdevumu pozīcijas. 

Uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmē ir iekļautas tādas izdevumu pozīcijas kā dzīvojamās mājas sanitārā apkope, konstruktīvo elementu tehniskā apkope, elektroapgādes sistēmas tehniskā apkope, siltumapgādes sistēmas uzturēšana, dūmvadu un ventilācijas kanālu apkope. «Piemēram, paredzēti izdevumi dzīvojamās mājas un tās piesaistītās teritorijas kopšanai, un tajos iekļauti arī nelieli remontdarbi, kurus veic SIA «Ogres Namsaimnieks» Teritorijas uzkopšanas nodaļa (kodu atslēgu remonts, durvju rokturu maiņa un remonts). Ja kādam gaismeklim jānomaina kupols, materiālu izmaksas tiek attiecinātas uz konkrēto dzīvojamo māju, bet darba spēka izmaksas ir iekļautas apsaimniekošanas maksā – paredzētas jau izdevumu pozīcijā,» stāsta Mārtiņš Kaiva. 

Apsaimniekošanas maksā atsevišķa pozīcija paredzēta arī ūdensvada un kanalizācijas sistēmu tehniskai apkopei. «Tie ir tādi darbiņi kā, piemēram, remontskavas uzlikšana uz caurules pagrabā, ja ir ūdens noplūde vai sāk tecēt stāvvads. Daudzās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās kanalizācijas stāvvadi ir no čuguna, kas ir ļoti trausls materiāls. Arī bojātos ievadventiļus, kas ir katrā dzīvoklī, maina par visas dzīvojamās mājas naudu, jo tie atrodas kopīpašuma piederības robežā,» paskaidro Mārtiņš Kaiva. 

«Iedzīvotāji regulāri mēdz sūdzēties arī par vilkmes trūkumu vēdināšanas kanālos. Uz konkrēto dzīvojamo māju dodas mūsu skursteņslauķi, veic apsekošanu un sastāda aktu. Var gadīties, ka veikti kādi darbi un dūmvadā sakrituši būvgruži, kas ir jāiztīra. Plānveida pārbaudes un tīrīšana tiek veikta par apsaimniekošanas maksu reizi trīs gados, savukārt ārpuskārtas tīrīšana jau nozīmē papildu izmaksas,» stāsta Mārtiņš Kaiva. 

 

Finanšu līdzekļu atlikums un dzīvojamās mājas uzkrājums  

«Ja faktiskie obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu izdevumi ir mazāki par plānotajiem, šī nauda nonāk dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikumā un nākamajā gadā nelielajiem darbiņiem paredzētās naudas būs vairāk. Šo atlikumu pārvaldnieks drīkst izlietot attiecīgās dzīvojamās mājas vajadzībām. Savukārt ar dzīvojamās mājas uzkrājumu, ko veido paši dzīvokļu īpašnieki, pārvaldnieks nedrīkst rīkoties bez dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanas, jo uzkrājums tiek veidots konkrētiem darbiem, par kuriem ir nobalsojis dzīvokļu īpašnieku vairākums,» norāda Mārtiņš Kaiva. 

SIA «Ogres Namsaimnieks» kā pārvaldniekam ir noteiktas obligātās pārvaldīšanas darbības, kuru izpildei paredzētas konkrētas naudas summas, kas ietvertas apsaimniekošanas maksā. «Vēlreiz vēlos uzsvērt – iedzīvotāju pienākums ir telefoniski vai e – pastā informēt pārvaldnieku par bīstamām situācijām. Mēs attiecīgi reaģēsim, atbrauksim, apsekosim un bojājumus novērsīsim. Aicinu nebaidīties ziņot, tādējādi katrs iedzīvotājs palīdzēs sakārtot savu apkārtējo vidi, vēl jo vairāk tādēļ, ka šo nelielo remontdarbu izmaksas jau ir iekļautas apsaimniekošanas maksā,» saka Mārtiņš Kaiva. 

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!