Ūdenssaimniecības attīstības projekts un citi darbi Mazozolos

[ A+ ] /[ A- ]

Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Ikaunieks (no kreisās) un SIA «Hektors» brigadieris Valērijs Paramonovs darba objektā apspriež paveikto un cer, ka iekļausies termiņā.

Daudzviet Latvijas lauku pagastos šobrīd notiek pēdējie rudens darbi, lai īstenotu dzīvē ūdenssaimniecības attīstības projektu.

Šā gada 2.maijā Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam «Ogres novada Mazozolu pagasta Līčupes ciema ūdenssaimniecības attīstība».

Projekta kopējās izmaksas ir 96 921 lata apmērā; 85 procenti – Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums.

Darbu gaitā tiks veikta notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI) izbūve (ražība 50 m3/diennaktī), tai skaitā kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) būve un esošās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 250 metru garumā. Projekta rezultātā būs panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām – samazināsies infiltrācija un vidē novadītā piesārņojuma daudzums, uzlabosies energoresursu patēriņa efektivitāte.

Objekta tehniskā projekta izstrādi veica SIA «FIRMUS DC». Pēc publiskā iepirkuma procedūras par projekta būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA «Hektors» no Jēkabpils (brigadieris Valērijs Paramonovs).

Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Ikaunieks cer, ka būvdarbus izdosies pabeigt līdz paredzētajam termiņam – 30.novembrim. Sinoptiķu dažviet Vidzemē solītie 20 centimetri sniega nebūs traucēklis (cita lieta – 20 grādi zem nulles…).

Izmantojot Mazozolu pašvaldības līdzekļus, ierīkota NAI pie dzīvojamās ēkas «Braki» – 7. Sistēmai pievienotas četras daudzdzīvokļu mājas. Darbus veica SIA «Vateris» no Rīgas; kopējās izmaksas – 7300 latu.

Pārējo saimniecisko aktivitāšu vidū jāizceļ vasaras saulgriežu priekšvakarā atklātā jaunā estrāde (izmaksas – 6100 latu). Objektā atjaunota skatuves grīda tās sākotnējā atrašanās vietā, uzstādīta atbalsta siena un 80 skatītāju sēdvietu soli. Būvdarbus veica vietējā zemnieku saimniecība «Strautmaļi» (īpašnieks Agris Zemītis). Papildus pagasta pārvaldes iegūtajam LAD finansējumam mazozoliešu iniciatīvas grupa veiksmīgi startēja konkursā «Veidojam vidi ap mums» – ar PPP biedrības «Zied zeme» atbalstu pašu spēkiem izbūvēta divvietīgā tualete un uzlikts jumta segums brīvdabas bufetei.

Ceļi, ceļi… «Cik lepnus darbus var izdarīt, ja Ceļu fonda nauda ir 1100 latu mēnesī?» retoriski vaicā A.Ikaunieks. Minimālos darbus veic algots strādnieks, «Latvijas auto ceļu uzturētāja» Ķeipenes iecirknis un pašmāju greideris.

Trīs «simtlatnieces» pilda pagasta centra sakopšanas uzdevumus. Nodokļu iekasēšana rit normāli. Protams, jācīnās ar komunālo maksājumu parādniekiem, tomēr vērojama pozitīva tendence – kopējā summa nepalielinās.

Ulda Prancāna foto