Deputāti gatavi atcelt pašvaldības policijas piespriesto sodu

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldības policijas darbinieks Valērijs Vasiļonoks (priekšplānā), lai arī pats sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu Tomam Ezerietim, uzskata, ka tāda situācija izveidojusies pasākuma rīkotāju nolaidības dēļ.

Pagājušajā ceturtdienā notikušajā Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē izskatīja Toma Ezerieša iesniegumu par administratīvā soda atcelšanu.

Uz komitejas sēdi bija ieradies arī pats iesniedzējs, kurš paskaidroja, ka šī gada 26. martā ar automašīnu devies uz žetonu vakaru Ogres ģimnāzijā. Jau tā nelielās autostāvvietas bija aizņemtas ar citu apmeklētāju automašīnām, tāpēc viņš savu transportlīdzekli novietoja uz gājēju – velosipēdistu celiņa. Par šo pārkāpumu Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki Tomam Ezerietim sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu, un viņš tika sodīts ar naudas sodu 40 latu apmērā. Pārkāpējs lūdza Ogres novada pašvaldību atcelt viņam uzlikto sodu, sakot, ka ir students, tāpēc viņam neesot naudas soda samaksāšanai nepieciešamo līdzekļu.

Lai arī Ogres novada pašvaldības jurists Aleksejs Gapejevs ziņoja, ka sods T.Ezerietim piespriests pilnīgi pamatoti un likumīgi, turklāt pat neesot juridisku iespēju to kaut vai samazināt, jo likumā paredzēta konkrēta naudas soda summa, deputāti bija citās domās, par vainīgo nosaucot nevis neapdomīgo autovadītāju, bet gan pasākuma rīkotāju – Ogres ģimnāziju.

Debatēs iesaistījās četri deputāti – Raimonds Javoišs, Dainis Širovs, Egils Helmanis un Vita Pūķe. Viņi visi vairāk vai mazāk nostājās Ezerieša pusē.

«Paldies mūsu policijai, kas godprātīgi veic savu darbu un likuma ietvaros rīkojās pilnīgi pareizi, jo cilvēks ir pārkāpis likumu. No otras puses, mēs zinām, ka notiek Mednieku ielas rekonstrukcija, ka žetonu vakars ir liels pasākums, uz kuru sabrauc daudz cilvēku. Ņemot vērā šos apstākļus, pieļauju, ka varbūt tiešām bija pagrūti arī ārpus skolas teritorijas atrast vietu, kur novietot automašīnu. Tāpēc aicinu deputātus izņēmuma kārtā atcelt šo lēmumu par soda piemērošanu, tajā pašā laikā uzdodot arī tām iestādēm, kuras rīko masu pasākumus, pirms tam papētīt apkārtni un vērsties pašvaldībā ar lūgumu, lai uz to vakaru atceļ aizliegumu tajā ielā novietot automašīnas,» teica deputāts Širovs.

Vēl konkrētāks bija Ogres novada pašvaldības policijas darbinieks Valērijs Vasiļonoks, teikdams, ka viņš uzskata, ka tā ir bijusi skolas nolaidība, ka pirms žetonu vakara netika veiktas attiecīgas darbības, piemēram, attiecīgo pašvaldības iestāžu informēšana par ģimnāzijā notiekošo pasākumu, kā arī speciālu stāvēšanas vietu izveidošana, aizklājot ceļa zīmes, kas to ierobežo. V.Vasiļonoks arī piebilda, ka Ogres ģimnāzijas žetonu vakara pasākuma laikā tikuši sodīti vēl vairāki autovadītāji, kuri sodu jau ir samaksājuši.

Tautsaimniecības komitejas deputātu vidū pat radās priekšlikums apzināt arī pārējos pārkāpējus (kopumā tādi esot bijuši pieci), kuri sodīti par nepareizu automašīnu novietošanu minētā žetonu vakarā laikā, izsūtot viņiem paziņojumus par iespēju atcelt piespriesto sodu, tomēr vairākuma atsaucību tas neguva. Katrā ziņā par soda atcelšanu Tomam Ezerietim Tautsaimniecības komitejas deputāti nobalsoja vienbalsīgi.

Ritvara Raita foto