Diāna Arāja: «Tikai kopā varam padarīt dzīvi labāku»

[ A+ ] /[ A- ]

Birzgales pagastā faktiski ir viss – pamatskola, sporta zāle, bērnudārzs, Tautas nams, muzejs, bibliotēka, Mūzikas skola un pat savs pūtēju orķestris, bet pats svarīgākais – iedzīvotāji, kuriem rūp pagastā notiekošais un kuri Birzgalē jūtas kā savā republikā.

Birzgales pagasta pārvaldi jau vairāk nekā gadu vada Diāna Arāja.

Jautāt, vai var teikt, ka Birzgales pagasts ir pašpietiekams, viņa mirkli aizdomājas un teic, ka, visticamāk, jā, jo daudzos Ogres novada attālākajos pagastos, iespējams, nav pat puse no tā, kas ir Birzgalē.

Plašas iespējas pašdarbībai un atpūtai

«Pagaidām mums ir arī sava aptieka, ambulance, kurā pieņem ģimenes ārste un brīnišķīga māsiņa. Reizi nedēļā pieejama arī masāža,» stāsta pagasta pārvaldes vadītāja, piebilstot, ka Birzgales pagastam ir arī plaša teritorija ar laukiem un mežiem. Šeit ir attīstīta lauksaimniecība – galvenokārt graudkopība, bet pagasta ļaudis no vietējiem zemniekiem var iegādāties arī pienu, krējumu un citus lauku labumus. Pagasta iedzīvotājiem ir arī iespēja pašiem iekopt savus mazdārziņus un izaudzēt ekoloģiskus produktus.

Pagastā attīstīta arī pašdarbība, un Birzgale bija plaši pārstāvēta nule kā notikušajos Dziesmu un deju svētkos, ar vērienu nosvinēti arī pagasta svētki. Birzgaliešiem brīvajā laikā iespējams dejot tautas dejas, dziedāt korī un pat spēlēt teātri vai iesaistīties Birzgales Tautas nama pūtēju orķestrī «Birzgale», kas lielā mērā var darboties, pateicoties tam, ka šeit ir sava Mūzikas skola. Protams, ir iespēja nodoties arī dažādām fiziskām aktivitātēm un vasaras priekiem. Pašā Birzgales centrā ir ūdens krātuve «Rūķīši», kas pieder Makšķernieku biedrībai, bet sieviešu biedrības «Jadara» dāmas īstenoja projektu, izveidojot trīs lapenītes atpūtai un labiekārtojot pludmali. Diāna teic, ka vienīgi, kā šobrīd varbūt nedaudz trūkst, ir nelielas izstāžu zāles, jo pagastā ir savi mākslinieki un amatnieki, kuriem ir ko parādīt. Šobrīd izstādes iespējams rīkot Tautas nama foajē, kas ir caurstaigājams, un sanāk, ka izstādes jārīko līdzās garderobei un tualetei. Toties pagastam ir tirgus laukumiņš, kas tapis Birzgales sieviešu biedrības «Jadara» īstenotā projekta rezultātā – pie Tautas nama izveidotas piecas tirdzniecības vietas. Reizi gadā birzgalieši aicina apmeklēt lielo Lauku festivālu, kad tirdzniecība ar lauku labumiem notiek visā parka teritorijā. Arī šogad jau ceturto gadu Lauku festivāls norisināsies 26. augustā.

Jautāta, cik aktīvi ir pagasta iedzīvotāji, D. Arāja teic, ka aktivitāte pašsaprotamu iemeslu dēļ nedaudz noplaka pandēmijas laikā un šobrīd ir ļoti grūti to atjaunot, protams, kā jau iepriekš minēts, iedzīvotāji aktīvi darbojas mākslinieciskajā pašdarbībā. Tomēr Birzgalē ienāk aizvien jauni iedzīvotāji, kuri pamazām iesaistās pagasta dzīvē.

Birzgalē brīvu dzīvokļu faktiski nav

«To, ka iedzīvotāju skaits pieaug, jūtam, kad jaunpienācēji ierodas pagasta pārvaldē, lai noslēgtu līgumu par komunālajiem pakalpojumiem. Birzgalē ir gan 12 daudzdzīvokļu mājas, kas pieslēgtas centralizētās apkures sistēmai, gan trīs rindas ar kotedžu tipa mājiņām un vēl arī Līvānu tipa mājiņas. Ir arī privātmājas. Faktiski šobrīd Birzgalē nav brīvu dzīvokļu, bet, ja tādi parādās nekustamo īpašumu tirgū, tad ātri vien tiek realizēti. Ir arī interese par apbūves gabaliem, kas vēl ir pieejami. Prognozējam, ka šogad 1. septembrī 1. klasē mācības Birzgales pamatskolā uzsāks 15 pirmklasnieku, kas pagasta skolā ir daudz, tāpēc sāpīgs jautājums ir par iespējamo skolu reformu, kas paredz pagastos saglabāt tikai sākumskolas,» saka Diāna, piebilstot, ka tad lauki vienkārši izmirs un tendence, ka šurp pārceļas daudzi, kuri Birzgali izvēlas kā savu dzīvesvietu, jo var strādāt attālināti, apstāsies vai – pat gluži pretēji – ģimenes no laukiem pārcelsies tuvāk skolām. D. Arāja atzīst, ka ir grūti pateikt, vai no šīs reformas būs kāds ieguvums, jo izdevumi pagastā nesamazināsies – būs gan jāuztur skolas telpas, gan, tāpat kā līdz šim, jānodrošina divi skolēnu autobusu maršruti, divi autobusi un divi šoferi, jo sabiedriskais transports neatbilst skolēnu vajadzībām.

Jautāta par svarīgākajiem saimnieciskajiem darbiem, pagasta pārvaldes vadītāja stāsta, ka pagājušā gada nogalē 500 metru garumā atjaunots asfalts uz Lindes parku, pie skolas rekonstruēts stadions ar moderniem skrejceļiem, tribīnēm un apgaismojumu. Skolēniem būs arī jauns autobuss, jo vecais izgājis no ierindas un vairs nav labojams. Nelielus projektus īsteno arī iedzīvotāji, izmantojot pašvaldības piedāvātās iespējas piedalīties projektu konkursos, bet, protams, iedzīvotāji varētu būt vēl aktīvāki.

Darāmā vēl daudz

D. Arāja Birzgales pagastā dzīvo jau teju 40 gadu. 2014. gadā pagastā sāka strādāt par dārznieci, bet kopš 2022. gada marta uzņēmusies pārvaldes vadību. «Savu izvēli neesmu nožēlojusi. Strādājot par dārznieci, man bija radusies salīdzinoši liela saimnieciskā darba pieredze. Savukārt savas zināšanas dārzniecībā un pagasta teritorijas labiekārtošanā tagad varu nodot mūsu jaunajai dārzniecei,» saka D. Arāja, piebilstot, ka ieceru par tālāko ir daudz, bet viss atkarīgs no budžeta iespējām. Pagasta centrā vajadzētu atjaunot asfaltētās ielas gar pirmsskolas izglītības iestādi un gar parku – Jaunatnes un Graudu ielu, kas ir vienīgā iela, kur nav arī apgaismojuma. Jādomā arī par notekūdeņu un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanu, kas ir ļoti novecojuši. Nepieciešama arī Birzgales centrā esošā «Rūķu» parka labiekārtošana, kur notiek dažādi pašvaldības rīkotie pasākumi, bet tam vajadzīgi lielāki ieguldījumi – taciņu izbūvei, apgaismojumam un labierīcībām. Birzgales pagastā ir izbūvēta jauna katlumāja un jau otro sezonu kurināšana notiek ar šķeldu, kas ļauj labāk noturēt siltumu, un kurināšana kļuvusi mehanizētāka.

Runājot par citām aktualitātēm, D. Arāja teic, ka pagasta teritorija ir liela, visu vienlaikus grūti izkontrolēt un ir sāpīgi, ka ir neapzinīgi cilvēki, kuri, piemēram, atpūtas vietā pie Ņegas upes atļaujas atvest un izgāzt atkritumus. «Paldies Ogres novada Pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri regulāri patrulē novada teritorijā, tomēr gribētos, lai iedzīvotāji pie mums aktīvāk nāk un informē par šādiem gadījumiem vai arī dalās citos novērojumos. Protams, gribētos arī, lai būtu vairāk vietu, kur izvietotas videonovērošanas kameras, un iedzīvotāji būtu savstarpēji draudzīgāki un nestrīdētos, piemēram, par servitūta ceļu izmantošanu,» saka D. Arāja, piebilstot, ka attīstīt Birzgales pagastu un padarīt tajā dzīvi labāku iespējams tikai visiem kopā.

Uzziņai:

  • Birzgales pagasts ir lielākā Ogres novada administratīvā teritorija Daugavas kreisā krasta daļā, kas robežojas ar Tomes pagastu, pa Daugavu ar Lielvārdes pilsētu, Lielvārdes un Jumpravas pagastu, Aizkraukles novada Skrīveru pagastu, kā arī Bauskas novada Vecumnieku un Valles pagastu, Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētu, kā arī Jaunjelgavas un Sērenes pagastu.
  • Birzgales pagastā atrodas Ogres novada lielākie mežu masīvi (mežainums ir 68 procenti).
  • Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, šā gada janvārī Birzgales pagastā reģistrēts 1631 iedzīvotājs, tajā skaitā līdz darbspējas vecumam 247, darbspējas vecumā 1059, pēc darbspējas vecuma 325.