Dienesta viesnīca tagad pieejama arī Ogres vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem

[ A+ ] /[ A- ]

Dienesta viesnīca tagad pieejama arī Ogres vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem

Marta Poga

Ogres novada pašvaldības domes deputāti septembra sākumā ārkārtas sēdē lēma par finansējuma piešķiršanu un līguma slēgšanu ar Ogres tehnikumu par dienesta viesnīcas pakalpojuma izmantošanu Ogres pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs informē, ka līdz šā gada 31.maijam Ogres novada pašvaldības Ogres pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuriem tas bija nepieciešams, dienesta viesnīcas pakalpojumu nodrošināja Ogres sākumskolas apsaimniekošanā nodotajā ēkā Ogrē, Suntažu ielā 2.

Šajā adresē plānoti būvniecības darbi, lai «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā» ietvaros izveidotu atbilstošu sociālo pakalpojumu infrastruktūru, un dienesta viesnīcas pakalpojumi ēkā Ogrē, Suntažu ielā 2, vairs nav pieejami.

I.Grigorjevs norāda, ka, saskaņā ar Ogres novada Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju dienesta viesnīca šobrīd nepieciešama pieciem skolēniem, kuru dzīvesvieta atrodas ārpus Ogres pilsētas teritorijas un kuriem ikdienā braukt uz izglītības iestādi un atpakaļ uz mājām nav iespējams.

Ogres tehnikums ir mācību iestāde, kurā profesionālo izglītību apgūst jaunieši teju no visiem Latvijas novadiem un liela daļa tehnikuma audzēkņu mācību laikā dzīvo dienesta viesnīcās. Lai nodrošinātu dienesta viesnīcas pakalpojumu tiem Ogres pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams, pašvaldība vienojusies ar Ogres tehnikuma direktori Ilzi Branti par dienesta viesnīcas pakalpojuma izmantošanu Ogrē, Jaunatnes ielā 3, attiecīgi noslēdzot līgumu un nosakot samaksu saskaņā ar Ogres tehnikuma direktora apstiprināto izmaksu tāmi, kas izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 25.februāra noteikumiem Nr. 131 «Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis».

Domes sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības kompensāciju 20,51 eiro uzturēšanās izdevumu apmaksai Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā vienam izglītojamajam mēnesī. Skolēnam par Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pakalpojumu izmantošanu jāmaksā 8,54 eiro, atlikusī izmaksu daļa tiks segta no Ogres novada Izglītības pārvaldes budžeta.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!