Domāju tā. Pašiedvesmas, pašpietiekamības, pašpārliecinātības un paštaisnības paraugstunda lielvārdiešiem

[ A+ ] /[ A- ]

(Pārdomas pēc «Ogres Vēstis Visiem» š.g. 23.02, 26.02, 02.03 un 05.03 numuros publicētās intervijas ar Lielvārdes novada domes priekšsēdētāju Imantu Balodi).

 
Es nevarēju nerakstīt šo repliku par «seriālu», jo ļoti daudzi lielvārdieši man ir jautājuši, vai tiešām es uz to nereaģēšot? Šādu jautājumu man ir uzdevuši vairāki iepriekšējo sasaukumu deputāti.
 
No intervijas var nepārprotami saprast, ka visu Lielvārdes pašvaldības deputātu devums kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir bijis nekāds. Es nepārprotami no visas intervijas konteksta saprotu, ka Lielvārdē ir bijuši tikai divi vainīgie pie valstī notikušās ekonomiskās krīzes – A.Griņevičs un A.Troska. Daudzus gadus lielvārdieši laikrakstos galvenokārt tika minēti ar dažādiem paveiktiem darbiem sava novada attīstībai, sakārtotībai, dzīves līmeņa pieaugumam, ar pozitīvu un atbalstošu attieksmi pret izglītību, kultūru, sportu. Izrādās, tās ir bijušas vislielākā mēroga muļķības un sabiedrības krāpšana 15 gadu garumā.
Vai ieradies MESIJA?
Tikai ierodoties «jaunajam» un viedajam domes priekšsēdētājam Imantam Balodim, visi «brīvprātīgi» saprata, kā viņi ir alojušies. Es, tāpat kā daudzi lielvārdieši, ar nepacietību gaidīju «seriāla» turpinājumus, un ar katru nākamo sēriju arvien vairāk sapratu, ka pie mums beidzot ir ieradies MESIJA. Jau daudzus gadus bijušā Ogres rajona laikrakstos nav nācies lasīt seriālus ar daudziem turpinājumiem, kur galvenais varonis ir domes priekšsēdētājs. Laiki mainās, un, šķiet, arī tikumi mainās. Man nav ne mazākās vēlmes analizēt šo «seriālu» pilnībā, jo šīs «veļas dienas» varonis ir pārāk iedomīgs un pašpārliecināts par savu izredzētību. Man vienīgi ļoti, ļoti žēl, ka intervijā praktiski nav runas par novada cilvēkiem, viņu veikumu sava novada attīstībā. Cienījamais novada domes priekšsēdētājs vēl joprojām nav sapratis vai nevēlas to saprast, ka Lielvārde ir novads ar senām un varenām kultūras un vēstures tradīcijām, ar ļoti daudziem ievērojamiem cilvēkiem, ar bijušā kolhoza «Lāčplēsis» nozīmību.
Pagātnes notikumus vērtē ar šodienas acīm
Cienījamais bijušais Jumpravas pašvaldības vadītājs liek noprast, ka lēmumus Jumpravā pieņēma viņš, balstoties uz savu filozofiju par attīstību, bet deputāti bija tikai tāds pieciešams un uzspiests papildinājums. Turpretī Lielvārdē jautājumi vienmēr tikuši rūpīgi izdiskutēti komitejās, turklāt bez domes priekšsēdētāja klātbūtnes, un tikai tad virzīti tālākai izskatīšanai.
 
Man nekad politikā un saimnieciskajā dzīvē nav bijis pieņemams viedoklis, ka mēs pagātnes notikumus vērtējam ar šodienas uzskatiem. Kā dzīvas šausmas es klausos un lasu par notikumiem, kur tiek pārvērtēta un kritizēta kolhozu privatizācija 90-to gadu sākumā. Ar šodienas acīm, pieredzi un pašreizējo vērtību izpratni mēs uz 90-to gadu sākuma notikumiem varam raudzīties kā uz «dzīves trilleri». Bet toreiz bija jādzīvo un jāstrādā tajā situācijā. Kāpēc es šo saku? Tāpēc, ka cienījamais Balodis sācis vērtēt Lielvārdes attīstību no 2010.gada viedokļa. Vai nu tas patīk Baloža kungam vai nepatīk, bet Latvija visus šos 17-18 gadus ir nepārprotami attīstījusies, un līdz ar to arī Lielvārde. Daudzi no kādreizējiem Lielvārdes deputātiem pārmet sev, ka pirmo kredītu mēs paņēmām tikai 1997. gadā, nevis 1995., kad par to sākām diskutēt. To gadu inflācija pierādīja, ka mēs par to pašu summu būtu izdarījuši divas reizes vairāk. Tikai nelga vai tendēts uz visa noliegšanu var neredzēt Lielvārdē paveikto šo gadu garumā. Tie, kas to vēlējās, varēja izlasīt atskaites par iepriekšējā periodā paveikto pirms katrām pašvaldību vēlēšanām. Pretēji daudzām citām Latvijas pašvaldībām, Lielvārde šo gadu laikā ir dinamiski augusi un attīstījusies. To, kas ir uzcelts un sakārtots Lielvārdē, vairs nekāda krīze, ne valdību maiņa, ne pašreizējo un nākošo priekšsēdētāju viedoklis par, viņuprāt, «pareizo attīstību», nevar atņemt. Attīstībai vienmēr ir jānotiek soli pa solim, no darba uz darbu, lai iepriekš paveiktais vienmēr iekļautos nākotnes vīzijā, un tad, kad pienāks laiks realizēt kādu lielāku projektu, iepriekš izdarītais nebūtu par traucēkli, bet gan harmoniski iekļautos jaunajos apstākļos.
Vai smags atmiņas zudums?
Kā Baloža kungs intervijā norāda, Lielvārdē viņam darba ir nesalīdzināmi vairāk. Ar to es gribu teikt, ka darbu apjoms, kāds tas daudzus iepriekšējos gadus bija Lielvārdē un Jumpravā, nav salīdzināmi lielumi. Tāpēc ir grūti ar maza pagastiņa vadītāja filozofiju pārvaldīt milzīgu novadu. Un «vai!» tiem iedzīvotājiem, kuriem tas jābauda.
 
Attiecībā uz priekšvēlēšanu laiku augsti godājamam Baloža kungam pilnībā zudusi atmiņa. Seriālos tā parasti notiek, un to sauc par amnēziju. Tad cilvēki aizmirst visu savu pagātni, bet neatlaidīgi pūlas to atcerēties. Šajā «seriālā» Baloža kungs ar lielāko prieku aizmirstu visu ar vēlēšanām saistīto pagātni. Faktiski viņš to ir aizmirsis. Nav jēgas analizēt šo seriāla sadaļu, jo gandrīz neviens teikums neatbilst tā brīža situācijai. Man žēl cilvēka ar tik smagiem atmiņas zudumiem, bet ko var darīt. Es vienīgi ceru, ka tādi paši atmiņas zudumi nav iestājušies arī novada iedzīvotājiem. Gan jau kāds atcerēsies arī 2009. gada vasaras notikumus un varbūt kādreiz vēlēsies ar iespaidiem padalīties ar novada iedzīvotājiem.
«Ja načaļņik, ti durak»
Par darba stilu ar cilvēkiem un G.Tīcmanes vēstuli. Atkal kārtējā paštaisnības deva. Varu vienīgi piebilst, ka, kopā strādājot Ogres rajona padomē, daudzus, daudzus gadus es neesmu varējis vien nobrīnīties par cilvēku pacietību pret apvainojumiem. Tajos gados šo savu rakstura īpašību cienījamais Baloža kungs sauca par «tiešumu». Un ļoti interesanti, ka pat Ogres televīzija šos īpaši smagos Baloža tiešumus gan nofilmēja, bet nekad neparādīja sabiedrībai. Es savas darbības laikā nekad neesmu sakliedzis uz cilvēkiem vai, vēl trakāk, nosaucis viņus par jefiņiem un citos no daiļliteratūras aizgūtos vārdos. Uzskatu, ka domes priekšsēdētājam jābūt «solīdam». Šķiet, no pagājušās vasaras iestājušies citi laiki. Tagad spēkā slavenais krievu teiciens «Ja načaļņik, ti durak, ti načaļņik, ja durak». Ar pilnu atbildības sajūtu varu teikt, ka «priekšnieka faktora» lielums Baloža kungam ievērojami pārsniedz viņa auguma lielumu.
Opozīcija pazīst «šo drēbi»
Par opozīciju. Ļoti jau gribētos priekšsēdētāja kungam, lai visur varētu skandināt, kā viņam opozīcija traucē strādāt un cik grūti jācīnās ar to. Vēl jo vairāk, lai kādu neizdarību varētu novelt uz opozīciju. Nesagaidīsi, Baloža kungs! Mēs, lielākā daļa, esam bijuši deputāti arī agrāk un pazīstam «šo drēbi». Ļoti zīmīgi, ka intervijā Baloža kungam izsprukuši vārdi: «Tas nebija obligātais balsojums», runājot par saviem deputātiem. Līdz ar to visa pārējā retorika par to, ka nepastāv «balsošanas mašīna» ir lieka. Tas arī sniedz atbildi uz to, ka es bieži vien nevarēju saprast, kā tas ir, ka, runājot debatēs, it kā viss ir skaidrs un balsojums būs loģisks, taču balsošanas rezultāts ir citāds. Tas ir apmēram kā Saeimā, kad runā visi aizgūtnēm un pareizi, bet balso pēc īkšķa. Šajā sakarībā man ir ļoti liela vilšanās vienā otrā deputātā, kuram savs viedoklis ir tikai līdz balsojumam.
Vai «savu cilvēku» deficīts?
Kadru politika. Taisnība Baloža kunga intervijā ir deklaratīvajā daļā, ka kadru politikā jāliek akcenti uz tiem, kas strādā. Es vienīgi ceru, ka viņš spēs atšķirt tos, kas strādā, no tiem, kuri nepārtraukti sūdzas, ka viņi par daudz strādā. Mans un Baloža kunga viedoklis par administrācijas vadītāju vienmēr būs atšķirīgs. Es nekā nevaru piekrist Baloža kunga viedoklim: «…bet man bija tāda nepieciešamība (viņu pieņemt)». Nepieciešamība var būt novada attīstībai vai kopējai lietai, nevis nepieciešamība iegūt svešā kolektīvā «savu cilvēku», kurš ziņo par kolektīva noskaņojumu un tur roku uz pulsa, vai nedraud apvērsums. Ja mēs salīdzinām šī «speciālista» darba samaksu un darba apjomu ar daudzu citu speciālistu darba apjomu un darba samaksu, tad šeit, kā saka, «komentāri lieki». Jāpiezīmē, ka šis arī bija viens no nedaudzajiem opozīcijas balsojumiem – «pret».
 
Man ļoti žēl, ka gandrīz vai pirmais cilvēks, ar kuru sāka kadru pārkārtošanu un rindu tīrīšanu, bija Dace Jansone. Tā bija un ir tikai melna skaudība, ka Lielvārdē ir tādi cilvēki, un vāji maskēta dažu personu vēlme ieņemt šo vietu. Lielvārdieši atceras, kā priekšvēlēšanu laikā tika kritizēts viss, kas notiek Lielvārdē, salīdzinājumā ar vienu otru citu pašvaldību, kur esot gandrīz vai «paradīze zemes virsū». Visas gadu garumā iedibinātās tradīcijas un kultūras norises tika «noliktas» kā nebaudāmas. Gribējās, nu ļoti gribējās ieņemt šo vietu. Tā būtu bijusi tikai tāda maza pateicība par Baloža kunga vēlēšanu kampaņas ievirzīšanu, īpaši interneta vidē, pareizajā gultnē. Nesanāca. Bet ar pareizu «kadru politiku», ilgstošu mobingu un regulāru «zāģēšanu» varbūt arī Daces nervi neiztur. Bet tas jau ir tas, kas ir jāpanāk.
Priekšsēdētājs lēmumus pieņem vienpersoniski?
Par komiteju darbu un ledus halli. Es, būdams «opozīcijas» deputāts, esmu pārsteigts, cik maz jautājumu tiek skatīti Tautsaimniecības un Attīstības komiteju sēdēs. Ja «vecās Lielvārdes» laikā Tautsaimniecības komitejā nekad nebija mazāk par pāris desmitiem jautājumu ko skatīt, tad tagad tie ir trīs līdz desmit. Atliek vienīgi secināt, ka šobrīd jautājumi tiek izlemti daudz «demokrātiskāk», tas ir, lēmumus pieņemot Baloža kungam vienpersoniski. Maza nianse – «vecās Lielvārdes» laikā domes priekšsēdētājs praktiski nepiedalījās komiteju sēdēs. Tā vēlējās deputāti. Tas tāpēc, lai netiktu iespaidots deputātu viedoklis un varētu izdiskutēt jautājumus. Uz atsevišķām sēdēm mani uzaicināja speciāli. Es varu tikai uzslavēt ilggadīgo Tautsaimniecības komitejas vadītāju Ainaru Puķīti, kurš pats un kura vadītās komitejas deputāti patiešām turēja roku uz novada attīstības pulsa. Diemžēl šobrīd ne Tautsaimniecības, ne Attīstības (nesaprotu, kamdēļ tādu izveidoja) komiteju vadītāji pat nesaprot un nedrīkst iespaidot, kas novadā notiek, jo visu izlemj Baloža kungs pats. Izrādās, par ledus halli Ogrē jau tiekot ilgstoši diskutēts, tikai deputātam tas jāuzzina no avīzēm. Par to, lai noskaidrotu visu deputātu viedokli, vispār nav runas. Var jau būt, ka «pozīcijas» deputāti jau visu ir izlēmuši?
«Gaišie spēki» pret aizsēdējušamies
Par «Lielvārdes ziņām». Nekad, uzsveru – nekad «Lielvārdes ziņas» nav tikušas cenzētas un redaktoriem norādīts, kas jāpublicē! Šobrīd situācija man šķiet citāda. Man ir nojauta (lai netiesātu), ka šobrīd publicējamie materiāli tiek saskaņoti ar domes priekšsēdētāju vai arī citādi iespaidots to publicēšanas laiks un nepieciešamība (nosapņoju). Ja tas ir tā, tad tas ir nožēlojami.
 
Man ļoti žēl, ka, tuvojoties vēlēšanām, tika samērā būtiski iespaidota Lielvārdes sabiedrība un dažu sabiedrisko organizāciju darbība. Tas viss cēla mērķa vārdā: Lielvārdē pie varas jānāk jauniem un «gaišiem» spēkiem, ar jauniem cilvēkiem, kuri nav «par ilgu aizsēdējušies». Es sapratu, ka mana komanda nebija ne jauna, ne mēs pārstāvējām «gaišos spēkus» tā brīža izpratnē, bet mums bija svarīgi turpināt iesāktos darbus. Loģisks secinājums, ka pašreizējā «pozīcija», tātad, ir gaiša un ar jauniem cilvēkiem. Bet kāda vilšanās! Baloža kungs, kā noskaidrojas, priekšnieka krēslā sēž vēl ilgāk par mani. Taču ar kādu centību un degsmi viņš norobežojas no partijas piederības! Vajadzētu jau gan saprast, ka, tikai pateicoties partijas «Pilsoniskā savienība» «gaišumam», un atsevišķu šīs partijas fanātiķu demagoģijai (arī «veco buku»), viņš saņēma zināmu daļu balsu.
 
Jebkurš ienācējs Lielvārdē tiek ilgi un pamatīgi vērots un vētīts. Es nedomāju, ka ar šādu interviju un, kā var saprast, ar neviltotu šādu domāšanas veidu, Baloža kungs vairoja savu popularitāti.
 
Noslēgumā vēl gribu piebilst, ka, ļoti aktīvi slaukot putekļus, mēžot vecos gružus un intensīvi vēdinot telpas, caurvējā var saķert nopietnas slimības, un tad, kā zināms, zūd darba spējas, un uz pietiekami ilgu laiku tiek apturēta normāla organisma darbība.
 
Es absolūti norobežojos un nevēlos uzsākt nekāda veida diskusiju par šo tematu avīzēs. Šī ir tikai neliela reakcija uz publicēto, jo tas vistiešākajā veidā skar mani un iepriekšējo sasaukumu Lielvārdes deputātus.
 
P.S. Ja kādam ir vēlme iepazīties ar Lielvārdē paveikto pēdējo10 līdz 15 gadu laikā, es šādu materiālu uz 10 līdz 15 lapām varu piedāvāt.