Dzimuši, miruši…

[ A+ ] /[ A- ]

 

 

Esam klāt

No 10. līdz 17. martam pasaulē nākuši (reģistrēti):

Ogres novadā

Elizabete, Adele, Marta Karlīna, Viktorija, Madara, Rianna.

Ikšķiles novadā

Elizabete Hilde, Toms.

Ķeguma novadā

Ķegumā

Nikita.

Birzgalē

Kerija, Artis.

 

Mūžības vārtos

No 10. līdz 17. martam aizsaulē devušies (reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Terēze Pūcēna (1926),

Milda Jankova (1914),

Bruno Auziņš (1928),

Staņislava Svikša (1933),

Vladislavs Oklans (1927),

Aleksandra Gromova (1927),

Skaidrīte Caunīte (1931),

Jānis Meiris (1939),

Anda Brizga (1926).

Ķeipenē

Katrīna Cīrule (1923).

Lauberē

Imants Arvīds Kudreņickis (1939).

Madlienā

Herta Smalkā (1921).

Ikšķiles novadā

Rita Andersone (1935),

Aleksandrs Krištops (1937).

Ķeguma novadā

Ķegumā, Tomē, Rembatē

Irēna Beļajeva (1938),

Lūcija Vale Kondrašaite (1933),

Marija Ņekrasova (1932).

Birzgalē

Spodris Krūmiņš (1969).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Lidija Tkačenko (1950).

Lēdmanē

Zofija Goba (1932).