Edvīns Bartkevičs dosies komandējumā uz Apvienoto Karalisti un Itāliju

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes 15.marta sēdē deputāti akceptēja Rīgas plānošanas reģiona iesniegumu ar lūgumu laikā no 19. līdz 21.martam piešķirt Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam komandējumu uz Stoke – on – Trent (Apvienotā Karaliste), kura laikā viņš INTERREG IVC programmas kapitalizācijas projekta «EU 2020 Going Local» ietvaros piedalīsies projekta partneru tikšanās pasākumā.

Komandējuma ceļa un viesnīcas izdevumus sedz Rīgas plānošanas reģions. Deputāti akceptēja arī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) lūgumu piešķirt E.Bartkevičam komandējumu laikā no 31.marta līdz 4.aprīlim, lai priekšsēdētājs varētu doties uz Florenci (Itālija) un piedalīties «PLATFORMA» forumā «Vietējo un reģionālo pašvaldību un sabiedrības sadarbība: kas ir aktuāls Eiropā un partnervalstīs?», kā arī LPS izbraukuma valdes sēdē. Projekta mērķis ir pašvaldību un NVO lomas stiprināšana attīstības politikas īstenošanā, veicinot starpvalstu sadarbību un iepazīstinot ar labās prakses piemēriem. Forumā paredzēts prezentēt pašvaldību attīstības sadarbības un partnerības modeļus, kā arī labās prakses stāstus. Komandējuma izdevumus paredzēts segt no projekta un LPS budžeta līdzekļiem.