Egils Helmanis: «Mēs esam par katra novada prioritātēm, racionāli izmantojot līdzekļus»

[ A+ ] /[ A- ]

Foto: ekrānšāviņš no video «Publikācija Ikšķiles novada mājas lapā ir adresēta jums pašiem, ka jūs neesat izdarījuši savu mājas darbu,» norāda Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, piebilstot, ka arī Ogres novada pašvaldība ir ņēmusi valsts aizdevumus, taču piesaistīts arī vērā ņemams papildus finansējums.

Egils Helmanis: «Mēs esam par katra novada prioritātēm, racionāli izmantojot līdzekļus»

Dzintra Dzene

Aizvadītajā piektdienā, 8.janvārī, notika apvienotā Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada finanšu komisijas sēde. Tās informatīvajā daļā kolēģus – Lielvārdes novada domes priekšsēdētāju Santu Ločmeli, Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu un Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieku Marisu Martinsonu – uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, noraidot Ogres novada pašvaldībai adresētajā vēstulē un Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā izteiktos pārmetumus par Ikšķiles novadam nozīmīgu projektu īstenošanas neatbalstīšanu.

Aizvadītā gada maijā Ikšķiles novada pašvaldība, pamatojoties uz situācijas uzlabošanu pēc Covid – 19 izraisītās ekonomiskās lejupslīdes un iespēju pašvaldībai saņemt valsts aizdevumu, iesniedza pieteikumu apvienotajai Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada finanšu komisijai par saskaņojuma saņemšanu, lai pieteiktos aizdevumam. Komisija saskaņojumu nedeva, jo plānotā aizņēmuma summa tai šķita nesamērīgi liela.

E.Helmanis norādīja, ka apvienotā Finanšu komisija iepriekš Ikšķiles novadam ir saskaņojusi vairākus investīciju projektus. Viens no tiem ir Melioratoru ielas, Sūniņu ielas un Daugavas prospekta gājēju ietves, Papeļu, Ziedu un Neļķu ielas pārbūve Ikšķilē. Vienīgais investīciju projekts, kas nav saskaņots, ir ēkas Ikšķilē, Skolas ielā 4, pārbūve. Tam piekrīt arī M.Martinsons, kurš atvaļinājuma laikā aizvieto Ikšķiles novada domes priekšsēdētāju.

Vai citiem novadiem jāmaksā par Ikšķiles aizņēmumu?

«Šis remonts paredzēts par 3,2 miljoniem eiro, un šo summu Ikšķiles novads bija iecerējis ņemt kā aizņēmumu valsts kasē. Neviena no pašvaldībām, ne Lielvārde, ne Ķegums, ne Ogre, nav ņēmusi tik lielu aizņēmumu bez papildus finansējuma piesaistes. Līdz ar to mums pret to bija iebildumi, jo paši tā nerīkojamies. Ja Ikšķiles novads šo pārbūvi veiktu par saviem finanšu līdzekļiem, paredzot to savā budžetā kā prioritāti, tad šo objektu varētu būvēt, un nevienam nebūtu iebildumu, bet šajā gadījumā runa ir par aizņēmumu, par kuru pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) un novadu apvienošanas maksātu ne vien Ikšķiles, bet arī Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada iedzīvotāji. Ja Ikšķiles pašvaldība šo objektu paredzētu savā budžetā, piemēram, ar beigu termiņu 2022.gada februāris, sadalot maksājumu uz diviem gadiem, tad varētu izbūvēt pašu spēkiem un neviens neliktu šķēršļus, tā ir?» vaicā E.Helmanis.

M.Martinsons norādīja, ka šomēnes Ikšķiles novada budžets tiks skatīts domes sēdē un par konkrēto jautājumu, ja tāds tiks ietverts, būs jālemj novada deputātiem.

«Attiecībā uz finansējumu, kā pats minējāt, šādi lielie projekti bez papildu finansējuma piesaistes pašvaldībās parasti nenotiek. Pateikt, ka mēs tagad uzreiz no sava budžeta varētu izbūvēt līdz 2022.gada pavasarim, tas, manuprāt, nav iespējams,» norāda M.Martinsons.

Jautājums par prioritātēm

«Mēs nonākam pie tā, ka Ogres novada pašvaldība nebūt nebremzē Ikšķiles novadam nozīmīgu projektu realizēšanu. Jautājums ir par prioritātēm. Ja ēka Ikšķilē, Skolas ielā 4, nav prioritāte, ja ir vēlme tikai publiski veidot cietēja tēlu, tad tas jau ir cits stāsts. Ja šī nav prioritāte, un ir citas svarīgākas prioritātes, tad to arī vajag skaidrot saviem iedzīvotājiem. M.Martinsons minēja, ka no Eiropas papildus finansējumu pārbūvei var saņemt astoņu tūkstošus eiro apmērā katra ārsta praksei, kas atrodas šajā ēkā. Tā ir adekvāta summa, bet manā skaitījumā 3,2 miljoni eiro bez jebkāda cita papildus finansējuma piesaistes nav adekvāta summa,» norāda E.Helmanis.

Lai realizētu projektus, jāzina, kur ņemt naudu

Ogres novada domes priekšsēdētājs skaidro, ka pagājušā gada 27.novembrī Ikšķiles novada pašvaldība ir nosūtījusi informāciju Ogres, Ķeguma novada un Lielvārdes novada pašvaldībai par «Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā esošo ēku turpmākās izmantošanas iespējām pašvaldības funkciju nodrošināšanai». Ar šo lēmumu Ikšķiles novada pašvaldības dome konceptuāli apstiprina nākotnē Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā esošo ēku piemērošanu pašvaldības pakalpojumu un funkciju īstenošanai – ēka Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, – vispārējās izglītības funkciju nodrošināšanai, ēka Peldu ielā 22, Ikšķilē, – profesionālās izglītības funkciju nodrošināšanai, ēka Skolas ielā 4, Ikšķilē, – pašvaldības pakalpojumu (veselības pakalpojumi, bibliotēka, valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, multifunkcionāla telpa u.c.) nodrošināšanai.

Papildus ēkas būvniecība pirmsskolas izglītības iestādes «Čiekuriņš» darbības paplašināšanai.

«Šajā vēstulē nav vērtēts ATR konteksts un otrkārt – Ikšķiles novada pašvaldības pieņemtie lēmumi neatbilst valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem. Secinājums, ka Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020.gada 25.novembra lēmums saistās ar konceptuāliem projektiem, mēs neko ne apstiprinājām, ne noliedzām, ne noraidījām. Ikšķiles novada pašvaldībai būs nepieciešami finansiālie līdzekļi šo ieceru realizēšanai, bet minētajā lēmumā nav norādīts, par kādiem līdzekļiem tas viss plānots. Ikšķiles novada pašvaldības pieņemtais lēmums ir nekonkrēts un ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām. Pašvaldībai ir jāsakārto gan attīstības programma, gan investīciju plāns, kur jāiekļauj visi iepriekš minētie objekti, un tad kaut kādu konceptuālu atbalstu var sniegt vai nesniegt. Publikācija Ikšķiles novada mājas lapā ir adresēta jums pašiem, ka jūs neesat izdarījuši savu mājas darbu,» norāda E.Helmanis, piebilstot, ka arī Ogres novada pašvaldība, protams, ir ņēmusi valsts aizdevumus, taču piesaistīts arī vērā ņemams papildus finansējums.

«Jā, mēs būvējam bibliotēku par deviņiem miljoniem, bet pieci miljoni ir Eiropas fondu līdzfinansējums un veido pievienoto vērtību. Mēs būvējam industriālo parku. Tur 80 procenti finanšu līdzekļu ir piesaistīti, mola būvniecībai 90 procenti finanšu līdzekļu ir piesaistīti. Šajā gadījumā Ikšķiles novada pašvaldības vadībai jāstrādā pie finansējuma piesaistīšanas vai arī, ja šis objekts ir prioritāte, pašiem pat to jāuzņemas atbildība, nepārliekot atbildību uz Ogres novada pleciem,» norāda E.Helmanis.

Arī Ikšķiles pašvaldība nav atbalstījusi nozīmīgu objektu īstenošanu citos novados

Savukārt S.Ločmele piebilst, ka tad, kad vēl nebija izveidota apvienotā finanšu komisija, pašvaldībām, lemjot par aizņēmumiem valsts kasē attiecībā uz atsevišķiem objektiem, bija jālūdz ATR kontekstā paredzēto apvienojamo pašvaldību saskaņojums. «Ikšķiles novada pašvaldība Lielvārdes novada pašvaldībai nedeva sakņojumu, kur iegūstamie līdzekļi no atsavināšanas bija paredzēti kultūras nama jumta pārbūvei, kas Lielvārdei bija pietiekami nozīmīgs un dārgs objekts un dēļ kura kultūras nama lielā skatītāju zāle bija slēgta. Tā noteikti bija mūsu prioritāte, bet, piedodiet, mēs negājām un nebļāvām, nevienu publiski nenomelnojām, mēs pieņēmām šādu Ikšķiles novada domes lēmumu, pārskatījām savu budžetu, radām līdzekļus, atsakoties tajā brīdī no citiem darbiem un realizējām projektu, kurš bija prioritāte. Gada beigās vēlreiz pārskatot budžetu, varējām atgriezties arī pie citu iepriekš plānoto projektu realizācijas. Nevēlos nostāties neviena pusē, bet, ja tā ir prioritāte, tad jautājums jārisina sava budžeta ietvaros,» norāda S.Ločmele.

E.Helmanis piebilst, ka ir saprotama nepieciešamība Ikšķiles centrā pēc ārstu praksēm un klientu apkalpošanas centra, taču nav saprotams veids, kā pašvaldība vēlas to realizēt.

«Nav tā, ka Ikšķiles pašvaldībai citi likumi un Lielvārdes vai Ogres citi. Visiem ir vienādi likumi. Arī mums nav iespējams realizēt visu, ko gribētos. Tas ir jautājums par jau vairākkārt minētajām prioritātēm. Mēs atbalstām racionālu darbošanos, nevis klaigāšanu. Mēs esam par katra novada prioritātēm, racionāli izmantojot līdzekļus. Viss ir pašu rokās,» norāda E.Helmanis.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!