Ķegumā plāno rekonstruēt vairākas ielas

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeguma novada domes darbinieki 4.martā pulksten 19 pašvaldības zālē aicina iedzīvotājus uz projekta «Viršu, Ziedu, Birzes, Estrādes, Uzvaras ielas rekonstrukcija Ķegumā» sabiedrisko apspriešanu.

Ķeguma novada domes darbinieki informē, ka projektā paredzēta ielu segumu rekonstrukcija 1160 metru garumā ar kopējo platību 9000 kvadrātmetri, kā arī plānota lietus ūdens kanalizācijas kolektoru izbūve trīs posmos ar trīs izlaidēm – grāvī pie Ozolu ielas, grāvī Avotu un Birzes ielas krustojumā un nogāzē Uzvaras un Birzes ielu krustojumā. Pie šī lietus ūdens kanalizācijas kolektora iedzīvotājiem tiks dota iespēja pieslēgt privātīpašumu lietus ūdens kanalizācijas izvadus, piesakoties projekta publiskās apspriešanas laikā. Visām ielām plānots izbūvēt asfaltbetona segumu, kā arī Viršu, Birzes, Estrādes un Uzvaras ielā paredzēta gājēju ietvju izbūve 2000 kvadrātmetru platībā. Ielu izbūves laikā paredzēta nobrauktuvju izbūve uz visiem privātīpašumiem, kas atrodas izbūves zonā. Būtiskākās izmaiņas pēc ielu rekonstrukcijas būs Birzes un Estrādes ielas krustojuma pārbūve, likvidējot slīpo ielu saslēgumu un paredzot ielu krustošanos 90 grādu leņķī, lai uzlabotu satiksmes drošību šajā krustojumā. Vēl ļoti būtiski tiks uzlabota lietus ūdens atvade no ielām un to pieguļošajām teritorijām. Visu ielu vertikālie līmeņi tiks saglabāti tuvu esošajiem, tos izmainot maksimāli par 20 centimetriem. Aptuvenās projekta realizācijas kopējās izmaksas – 400 000 latu. Plānots, ka projekts tiks realizēts četrās kārtās. 1.kārta – Birzes ielas rekonstrukcija no Estrādes ielas līdz Uzvaras ielai un Uzvaras ielas rekonstrukcija no Birzes ielas līdz Celtnieku ielai. Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve Birzes ielā un lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve no Priežu ielas līdz grāvim Avotu un Birzes ielas krustojumā; 2.kārta – Ziedu ielas rekonstrukcija. Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve Viršu ielā, Birzes ielā un Ziedu ielā; 3.kārta – Viršu ielas rekonstrukcija no Ozolu ielas līdz Birzes ielai un Birzes ielas rekonstrukcija no Viršu ielas līdz Avotu ielai; 4.kārta – Birzes ielas rekonstrukcija no Avotu ielas līdz Estrādes ielai.