Ķeguma novada domes deputāti lemj par jaunajiem tarifiem

[ A+ ] /[ A- ]

Birzgalietis Linards Klāvs pauž deputātiem savu sašutumu par apkures tarifiem.

Pagājušajā nedēļā notikušās Ķeguma novada domes sēdes laikā deputāti pieņēma lēmumus vairāk kā 20 jautājumos. Lemts tika gan par ūdensapgādes un siltuma tarifu izmaiņām, gan par jauna nolikuma apstiprināšanu pirmsskolas izglītības iestādei «Gaismiņa», gan arī par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam.

Tarifu izmaiņas, par kurām 7. jūlija domes sēdē lēma deputāti, skars Birzgales pagasta iedzīvotājus. Ūdens un kanalizācijas tarifi tika apstiprināti, pamatojoties uz speciālistu veiktajiem aprēķiniem. Interesanti, ka deputāti, balsojot par jaunajiem tarifiem, tā īsti nemaz nezināja, vai tie, salīdzinot ar iepriekšējiem, būs augstāki vai zemāki. Apkures tarifi nākamajā ziemā birzgaliešiem būs augstāki, bet ne ievērojami. Aizvadītajā apkures sezonā Birzgales centra daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji par siltumu maksāja 0,91 latu par kvadrātmetru, bet turpmāk cena būs 0,95 lati.

Pirms balsojuma par šo tarifu iespēju izteikties lūdza birzgalietis Linards Klāvs, kurš deputātiem pārmeta, ka maksa par siltumu Birzgalē ir pārāk augsta, bet siltuma piegādes pakalpojums – nekvalitatīvs. L.Klāvs uzskata, ka malka, kas tiek iepirkta apkurei, nereti ir pārāk slapja, turklāt ar ļoti mazu siltumatdevi. Arī pati kurināšana esot zem katras kritikas, tāpēc Birzgales iedzīvotājiem par siltumu būtu jāmaksā mazāk. Domes deputāti uzklausīja iedzīvotāja viedokli, tomēr diezgan lielā vienprātībā nobalsoja par jauno tarifu apstiprināšanu.

Sēdes laikā tika apstiprināts Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes «Gaismiņa» nolikums, kā arī atzīti par spēkā neesošiem saistošie noteikumi «Par mājdzīvnieku turēšanu Ķeguma pilsētā un lauku teritorijā». Mājdzīvnieku turēšanu reglamentē Ministru kabineta noteikumi, bet, ja pašvaldībai radīsies nepieciešamība izdot savus saistošos noteikumus, tie attieksies jau uz visa novada teritoriju.

Deputāti lēma arī par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010. gada 3. februāra lēmumā «Par Ķeguma novada pašvaldības amatu vietām, amatu atalgojumu un līgumdarbu sarakstu un atalgojumu». Viens no grozījumiem skars Rembates pagasta pārvaldes vadītāja atalgojumu, kas turpmāk būs 450 latu (pirms nodokļu nomaksas). Jau jūnijā Ķeguma novada domes deputāti nolēma, ka Rembatei un Tomei būs viena pagasta pārvalde.

Viens izskatāmajiem jautājumiem bija par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam. Vienbalsīgi tika nolemts atvaļinājumu piešķirt no 12. jūlija līdz 4. augustam. Priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā pildīs viņa vietnieks Raivis Ūzuls.

Ritvara Raita foto