Ķeipenieši jautā: kā dzīvosim

[ A+ ] /[ A- ]

Kā dzīvosim – tieši ar šādu pamatdomu pulciņš ķeipeniešu 22. janvāra pēcpusdienā bija sanākuši uz tematisku tikšanos ar sava pagasta pārvaldes vadītāju Vilni Sirsoni mājīgajā Ķeipenes pagasta bibliotēkā.

Bibliotēka jau gadiem veic savu kultūras un ļaužu kopā nākšanas misiju ikvienā, arī vismazākajā pagastā. Arī Ķeipenē. Tās tradicionālos piedāvājumus (zinātniskā literatūra, daiļliteratūra, laikraksti, žurnāli, uzziņas literatūra…) nu jau itin pierasti papildina interneta pakalpojumi, kā arī tiešā ceļā no tautas nama ienesta pašdarbības māksla. Šoreiz mājīguma un sirsnības nolūkā jauku atmosfēru uzbūra tautas nama vadītājas Ineses Daugavietes un pamatskolas mūzikas skolotājas Elīnas Cilēvičas izjusti dziedātās dziesmas, kuru siltumā aiz loga sprēgājošā sala spelgoņa rādījās pat tā kā nokaunējusies….

 

Ķeipene publiskajā telpā

Bibliotēkas vadītāja Maija Kalniņa pastāstīja, kā Ķeipenes vārds izskan publiskajā telpā. Neskatoties uz to, ka Ogres novadā savu dzīvotspēju apliecina vairāki interneta portāli, kas pamatā uzmanību pievērš tikai notikumiem Ogrē, mazpagastiņa vārds iespaidīgi atainojas pašu «Ķeipenes Vēstnesī», arī «Ogres Vēstīs» un «Ogres Vēstīs Visiem», kā arī palaikam lielajā presē. Uzmanīgi klausījāmies bibliotēkas vadītājas lasīto fragmentu no «OVV» žurnālista un rakstnieka Jāņa Arvīda Plauža grāmatas «Latvijas zemes dziedinošais spēks», kur sazīmējām lielai daļai ķeipeniešu tik labi zināmo avotiņu pie «Sarkaņu» mājām. Ne mazāku interesi raisīja «Ievas Stāstu» publikācija par leģendām apvīto Ķeipenes dziednieci, pašu Ragu Mariju no Plaužiem, kuras popularitāte savulaik bijusi ne mazāka kā slavenajai Zilā kalna Martai. Un kur tad vēl daudzās publikācijas par pagasta dižgaru Talridu Rulli, kas Rakstnieku Savienības un Valsts Kultūrkapitāla fonda vārdā saņēma 2004. gada balvu par mūža ieguldījumu tulkošanā, Augusta Sukuta izdotā grāmata «Arsenāls», kurā sava un redzama vieta ierādīta ne vien Ķeipenei ar nu jau mirušo Rīga – Ērgļi bānīti, bet arī Veltas Riekstiņas aprūpētajam Komunikāciju centram ar kino dižgara Sergeja Eizenšteina muzeju vecajā stacijas ēkā. Nupat kā klajā nākusi bijušā ķeipenieša (meksikāņa) Havjera Garsijas grāmata «Gatavots a la mexicana», kur viņa Ķeipenes dienas un nedienas ieskautas asprātīgā humorā un labsirdīgā ironijā – pikantu meksikāņu ēdienu un kokteiļu recepšu pavadā…

 

Caur bijušo, esošo uz nākamību

Ogres novada Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis uzklausīja kritiku, atbildēja uz vairākiem jautājumiem, īsos vārdos pieskārās aizvadītā gada veiksmēm un neveiksmēm, kā arī iezīmēja būtiskāko nākotnes plānu aprises. Jaunā gada budžets iekļausies vien izdzīvošanas režīmā, visdramatiskākais līdzekļu samazinājums paredzēts ceļu fonda budžetā, varbūt tieši tāpēc pārstājis snigt… Iedzīvotājus, protams, visvairāk interesēja Administratīvi teritoriālās reformas ieguvumi (?) un zaudējumi. Satrauc fakts, ka svētdienās, kad jābrauc atpakaļ uz savām mācību iestādēm, Ogres virzienā kursē tikai viens vienīgs autobuss – pulksten vienpadsmitos, līdz ar to atņemot skolēniem un studentiem teju veselu brīvdienu. Apbēdina arī tas, ka Ķeipenē vairs nebūs dzimtsarakstu nodaļas, nebūs iespējams nedz noslēgt laulību, nedz piereģistrēt jaundzimušos.

Kaut arī saruna bija lietišķa un korekta, iedzīvotāji ne bez rūgtuma sirdī runāja par diezgan vecām lietām. Pagastam jau ilgstoši nav sava policista, bet savulaik aktīvi un efektīvi darbojošies zemessargi labi sen kā atbruņoti (atsavināti arī par personīgiem līdzekļiem iegādātie ieroči), bet pati brīvprātīgo kustība (ne pašu zemessargu vainas dēļ) neglābjami izputināta. Sāpīgi, ka atsevišķiem klientiem parādi par saņemto siltumu un citiem komunālajiem pakalpojumiem sakrājušies ļoti ievērojamās summās, bet parādnieku attieksme pret šo faktu ignorējoša. Un kaut arī pašvaldībai tas ir dārgs process, parādu piedziņas nolūkā ejams vien tiesiskais ceļš. Te nevar neminēt kādas pensionāres repliku: «Vai tiešām pensionāri vienmēr būs tie, kas no trūcīgajām pensijām balstīs komunālo pakalpojumu saņēmējus – parādniekus…?»

Šī gada veicamo darbu sarakstā nozīmīgākie projekti (par Eiropas naudu) paredz Akas ielas asfaltēšanu no Pils ielas Saules ielas virzienā, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju. Uzlabotā ceļa seguma garums Akas ielā būs atkarīgs no tā, cik veiksmīga izrādīsies būvdarbu iepirkuma procedūra, kurā nav izslēgta arī tā pieredze, ka par zemāk nosolīto cenu grūti sagaidīt augstu izpildāmo darbu kvalitāti. Sapulcējušies ļaudis izteica priekšlikumus komunālās saimniecības pilnveides ziņā, sociālās palīdzības aktivizēšanai, biedrības «Ķeipenes vides centrs» darba virzībai, gan ieteikumus visu vecumu ļaužu saturīga laika pavadīšanas organizācijas nolūkā. Noslēgumā bija dzirdami vēlējumi visiem un visām pagasta iestādēm turēties, jo skolas, bērnudārza, bibliotēkas, tautas nama, veikalu, esošo ražotņu un arī darba vietu pastāvēšana ir paša pagasta pastāvēšanas lieta.