Estrādes apmeklētājiem nebūs jāraizējas par auto novietošanu

[ A+ ] /[ A- ]

Pēc nepilnām divām nedēļām pēc vairāku gadu pārtraukuma savu darbību atsāks Ogres estrāde. Šajā sakarā Ogres novada domē tika saņemts SIA «Concerts PRO» iesniegums par pašvaldībai piederošā zemes gabala Jāņa Čakstes prospektā 1 iznomāšanu auto stāvlaukuma ierīkošanai.

Jau marta sākumā pašvaldībā vērsās SIA «Concerts PRO» valdes priekšsēdētājs Rolands Millers, kurš ir arī Ogres novada domes deputāts, lūdzot iznomāt daļu no Ogres novada domei piederošā neapbūvētā zemes gabala Jāņa Čakstes prospektā 1 ar platību 31050 kvadrātmetri periodiskai vieglo automašīnu novietošanai. Stāvvietu paredzēts izmantot ar domi saskaņotu kultūras pasākumu laikā Ogres estrādes teritorijā. Minētais jautājums tika izskatīts pašvaldību komitejas sēdē, kā arī 21.aprīļa domes sēdē, kur guva deputātu atbalstu. Zemes nomas maksa noteikta 1,5 procentu apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala vērtības. Lai nerastos interešu konflikts, R.Millers balsojumā nepiedalījās.

«OVV» jau rakstīja, ka Ogres novada dome šovasar atļāvusi Ogres estrādē rīkot septiņus koncertus, no kuriem četri paredzēti līdz pulksten 5, divi līdz pulksten 2 un viens līdz pulksten 23. Pirmais no šiem koncertiem iecerēts jau 20.maijā. Pirms katra koncerta būs nepieciešama arī atsevišķa pašvaldības izpilddirektora izsniegta atļauja un saskaņojumi ar atbildīgajiem dienestiem. Organizatori sola nodrošināt kārtību gan pasākumu laikā, gan arī pēc tiem.