Futbola federācija vēlas dāvināt futbola laukuma segumu

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejā tika izskatīts jautājums par biedrības «Latvijas Futbola federācija» vēlmi dāvāt pašvaldībai jaunu mākslīgo futbola laukuma segumu, ko plānots ieklāt Ogres pamatskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas stadionā.

«OVV» jau rakstīja, ka sarunas par jauna mākslīgā futbola laukuma seguma dāvinājumu ar biedrību tika uzsāktas pērn. Biedrība paredz bez atlīdzības nodot pašvaldības īpašumā mākslīgo futbola laukuma segumu ar mērķi veicināt sabiedrības un skolas vecuma bērnu veselīgu dzīvesveidu, iesaistot viņus dažādās sporta aktivitātēs, ne vien izglītības procesa ietvaros, bet arī ārpus tā, ikvienam nodrošinot brīvu un netraucētu pieeju sporta laukumu lietošanai. Seguma vērtība ar piegādi ir 100 tūkstoši eiro.

Dāvinājuma līgumā noteikts, ka pašvaldībai līdz šā gada 1.jūlijam (laukuma lietošanas noteikumiem un ražotāja prasībām atbilstoši) par saviem līdzekļiem jāizveido sporta laukuma nesošā pamatne mākslīgā seguma uzlikšanai, kā arī jāveic aprīkojuma uzstādīšana, kas nepieciešams laukuma lietošanai.

Ogres Valsts ģimnāzijas un Ogres pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcijas 1. kārta uzsākta pagājušā gada augustā un pabeigta oktobra nogalē. Darbus veica SIA «Orions CK». Tika izbūvēta futbola laukuma un skrejceļu pamatne, betona atbalsta siena, ieguldīts apgaismojuma kabelis, apkārt futbola laukumam izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma. Rekonstrukcijas 2. kārta paredz seguma uzklāšanu.

Jautājums par Latvijas Futbola federācijas dāvinājuma pieņemšanu tiks virzīts apstiprināšanai domes sēdē 21. aprīlī.