Gaismas skrējiens Madlienā

[ A+ ] /[ A- ]

11.novembris ir atceres diena, kad visā Latvijā cilvēki kavējas atmiņās un piemin pagātnes notikumus, kuri iezīmējuši spilgtu lappusi mūsu tautas vēstures grāmatā.

Kārlis Ulmanis savulaik teicis: «Savā dedzībā un straujumā esiet vienoti garā, vienoti darbā. Mūs vieno kopīga pagātne, kopīga nākotne, kopīgs mērķis, kopīgs uzdevums, kopīga liesma sirdīs».

Mēs, madlienieši, to visu izjutām šai vakarā! Bijām dedzīgi, vienoti gan garā, gan darbā, un patriotiskā liesma sirdīs, mums bija kopīga.

Neikdienišķajā vakarā par muzikālo noskaņojumu rūpējās pūtēju orķestra «Madliena» dalībnieki diriģenta Dimitrija Grozova vadībā. Bija tāda īpaši dievišķa sajūta. Lieli un mazi pagasta iedzīvotāji tika pulcināti uz pirmo Gaismas skrējienu Madlienai, lai vienotu madlieniešus, izjustu kopību, piederību savai zemei, mājai un tautai, kas ir tik svarīga mūsdienu sašķeltajā sabiedrībā.

Skrējienam reģistrējās 143 dalībnieki, kā arī bija kupls atbalstītāju pulks. Jaunākajai skrējējai Deinai Valnerei – tikai gadiņš un trīs mēneši, bet vecākajai – Ainai Šrāderei – 77 gadi.

Pēc skrējiena visi pasākuma dalībnieki un apmeklētāji tika cienāti ar zāļu tēju, pie ugunskura varēja izdziedāt dvēseli skaistajās tautas melodijās.

Bērnu un pieaugušo sejās bija jaušams smaids un apgarotība. Par to, mums, šī pasākuma organizētājiem, patiess prieks! Tikai kopā mēs varam sajust, izdzīvot un priecāties, tikai kopā esot, mēs esam spēks!

Paldies visiem, kas atnāca un piedalījās, paldies visiem, ka atbalstīja!

Lai top gaisma pāri visam,

Tā ir pateicība Jums,

Ja mēs rokās sadosimies,

Gaišas dvēseles kļūs mums.