Gatavo budžeta projektu

[ A+ ] /[ A- ]

Valsts prezidents Valdis Zatlers 2010. gada 30. decembrī ir izsludinājis valsts budžeta 2011. gadam likumu, tas stājies spēkā 2011. gada 1. janvārī.

Ogres novada pašvaldības budžetu plānots apstiprināt domes sēdē februārī. Pašlaik noris budžeta projekta sagatavošana. Kā informē novada pašvaldības finanšu-ekonomikas nodaļas vadītāja Silvija Velberga, pagājušā gada nogalē visas pašvaldības iestādes ir iesniegušas finanšu līdzekļu pieprasījumus šim gadam, šobrīd šie pieprasījumi tiek izskatīti un analizēti katrā izdevumu pozīcijā. Turpinot budžeta projekta sagatavošanu, domes vadība un finanšu-ekonomikas nodaļas vadītāja tiksies ar katras pašvaldības iestādes vadītāju, lai precizētu budžeta ieņēmumus un izdevumus un to sabalansēšanas iespējas.

Pēc tam, kad finanšu-ekonomikas nodaļa būs sagatavojusi budžeta projektu, tas tiks iesniegts izskatīšanai deputātiem.

Pēc pašreizējām aplēsēm, šī gada budžeta ieņēmumu un līdz ar to arī izdevumu apjoms varētu būt par aptuveni 15% mazāks kā 2010. gadā.