Grundtvig darbnīcas atver pasauli

[ A+ ] /[ A- ]

Grundtvig programmas vadītāja Laura Iveta Strode iesaka izmantot piedāvātās iespējas ceļot un iegūt jaunu pieredzi citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Mūžizglītības programmas ietvaros ikviens 18 gadu vecumu sasniegušais Eiropas Savienības iedzīvotājs reizi trīs gados var apmeklēt Grundtvig darbnīcu kādā no dalībvalstīm. Visus dalības izdevumus sedz organizatori, un tās ilgums ir piecas līdz 10 dienas.

Latvijā Grundtvig programmu koordinē Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Eiropas Savienības (ES) izglītības programmu departaments. Grundtvig programmas vadītāja ir ķegumiete Laura Iveta Strode.

Pirmā darbnīca izveidota Latvijā

Grundtvig programma paredzēta pieaugušajiem. «Darbnīcas ir viena no Mūžizglītības programmas aktivitātēm,» stāsta programmas vadītāja, «Latvijā iespēja tajā darboties ir no 2009.gada 1.septembra. Pirmais mūsu katalogs, ko izveidojām, ir līdz šā gada 31.augustam, bet nu jau interesenti VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv/lat var iepazīties ar jauno katalogu, kas ietver pasākumus no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.augustam.»

Laura Iveta Strode lepojas, ka pirmā Grundtvig darbnīca Eiropā izveidota tieši Latvijā – 2009.gadā Tukuma novadā, kur 10 cilvēki no dažādām valstīm apguva izdzīvošanas prasmes dabā.

Tēmas, kas interesē pieaugušos, ir visdažādākās, un apsveicami arī tas, ka nepastāv vecuma ierobežojums. Līdz šim reģistrētajam vecākajam dalībniekam ir 89 gadi!

Ogrē iepazīst tautas mākslu un amatniecību

No piecām darbnīcām, kas pagājušajā gadā organizētas Latvijā, viena notika Ogres Amatniecības vidusskolā, kur 20 dalībnieki no 11 ES valstīm iepazinās ar Latvijas tautas mākslas un amatniecības vēsturi un tradīcijām.

Darbnīcas vadītāja, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības direktore Sarmīte Pīlāte ar gandarījumu atceras, ar kādu aizrautību dalībnieki darbojās keramikas jomā, strādāja ar tekstilijām, kā sajūsminājās par jūgendstila mājām Rīgā un iepazina senlatviešu kāzu tradīcijas Brīvdabas muzejā. To, ka šāda veida aktivitātes cilvēkiem ir vajadzīgas, apliecināja projekta noslēgumā aizpildītās aptaujas anketas un e – pasta vēstules, kuras pienāca vēl labu laiku pēc darbnīcas noslēguma.

Veicināt dialogu un saprašanos

Jaunajā Grundtvig programmas katalogā Latvijā paredzētas sešas darbnīcas, bet kopumā to ir apmēram 200. Tēmas ietver kultūru, mākslu, zinātni, valodas prasmes paaugstināšanu un citas jomas – visu, kas vien var veicināt starpkultūru dialogu un saprašanos starp cilvēkiem, tautām un valstīm. Lai pieteiktos programmā, jāsazinās ar darbnīcas organizatoriem, jāaizpilda organizatoru atsūtītā pieteikuma anketa un tās kopija jāadresē grundtvigpieteikumi@viaa.gov.lv vai jānosūta pa pastu uz VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050.

Anitas Zeiliņas foto