Holandes liepu aleja koši papildina Madlienas atpūtas un dabas izziņas zonu

[ A+ ] /[ A- ]

Edgara Viņķa foto Liepiņu alejas stādīšanas darbā iesaistījas skolēni, viņu vecāki un pedagogi.

Holandes liepu aleja koši papildina Madlienas atpūtas un dabas izziņas zonu

Uldis Prancāns

 

Nodibinājums «Ogres novada attīstības fonds «O divi»» Ogres novada pašvaldības projektu konkursā «Veidojam vidi ap mums» īstenojis projektu «Holandes liepu alejas izveide Madlienas pagastā».

Darba grupā savus uzdevumus veica koordinators Edgars Viņķis, Rita Pučekaite, Valentīna Malnača, Valdis Kušnirs.

Pateicoties VVAM dāvātajām iespējām, ik gadu daudzu Ogres novada apdzīvoto vietu ļaudis mērķtiecīgi uzlabo dzīves kvalitāti savas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Arī madlienieši vērtīgas, iesākumā gaisīgas idejas spēj pārvērst taustāmā, praktiskā rezultātā.

«Ogres novada attīstības fonds «O divi»» dibināts 2015.gadā, apvienojot cilvēkus, kuru dzīves vai darba vieta saistīta ar Madlienas pagastu, sabiedriskajiem procesiem, izglītības, kultūras un sporta aktivitātēm. Nodibinājuma pārstāvji (tie ir vismaz 10-15 aktīvi domubiedri, kas jebkurā brīdī var uzņemties iniciatīvu un atbalstīt kolēģu darbu) guvuši pieredzi Eiropas fondu piesaistē un līdzekļu apguvē pagasta iedzīvotāju interesēs, saglabājot un veidojot kultūrvēsturisko vidi.

Edgara Viņķa foto Jaunradītās Holandes liepu alejas kopskats.

Par kolektīvo veikumu vēsta nodibinājuma «Ogres novada attīstības fonds «O divi»» valdes priekšsēdētājs, Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis: «Aktīvi piedaloties, savus darba pienākumus pildot Madlienas vidusskolas audzēkņiem, pedagogiem, klašu kolektīvu pieaicinātajiem tēviem un citiem interesentiem, tika iestādīta 24 Holandes liepu aleja. Uzmundrinājuma vārdus un padomus darba gaitā neliedza Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš. Kopīgo pasākumu vēl tīkamāku darīja jaukais, koku stādīšanai piemērotais laiks, liepziedu tēja, rupmaize ar medu un skolēnu tēviem spēkam un enerģijai dāvātā vīriešu zapte. Katrs klases kolektīvs pie saviem stādītajiem kociņiem bija izveidojis piestiprināmu informāciju par sievišķības simbolu liepu – tautasdziesmu, tautas ticējumu u.c. Liepas paredzēts stiprināt ar mietiem un atsaitēm, kā arī izveidot drošības sietu pret meža dzīvnieku iespējamajiem postījumiem. Alejā novietots informatīvs izziņas stends par Holandes liepām.

Sirsnīgs paldies atbalstītājiem, Madlienas pagastam, visiem, kuri palīdzēja projektam pārtapt realitātē, Ogres novadam kļūt skaistākam, sakoptākam!»

Jaunradītā Holandes liepu aleja ir Latvijas pagastu ozolu birzs likumsakarīgs turpinājums, kas savieno blakus esošo vietējās nozīmes ceļu ar birztalu un vienlaikus veido atdalošo joslu starp Madlienas vidusskolu un aktīvās atpūtas zonu, kurā darbojas nesen radītais bērnu rotaļu un atpūtas laukums.

Vietējie iedzīvotāji un pagasta viesi ieguvuši publiski pieejamu, labiekārtotu, skaisti apzaļumotu atpūtas un dabas izziņas zonu, kurā patīkami uzturēties.

Sadarbībā ar Madlienas pagasta pārvaldi un Madlienas vidusskolu ir garantēta pastāvīga, regulāra stādījumu uzturēšana, kopšana un laistīšana, tādējādi nodrošinot īstenotā projekta kvalitāti un ilgtspēju.

Aiju, aiju, zaļa liepa,

Tavu lielu kuplumiņu!

Zem liepiņas paslēpos

Kā zem mātes villainītes…

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!