Iedzīvotāji vēlas dzīvot skaistā un sakoptā vidē

[ A+ ] /[ A- ]

Iedzīvotāji vēlas dzīvot skaistā un sakoptā vidē

Marta Poga

Līdzīgi kā vairākus iepriekšējos gadus, arī pērn Ogres novadā īstenoti 29 sabiedrības iniciatīvu projekti dzīves vides pilnveidei projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums» ietvaros.

Minētajā konkursā bija iespēja piedalīties  iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām, iesniedzot savus projektu pieteikumus, lai īstenotu dažādas idejas dzīves vides kvalitātes uzlabošanai.

 

No 49 iesniegtajiem projektiem apstiprina vairāk nekā pusi

Ogres novada pašvaldības Komunikāciju nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs stāsta, ka konkurss tika izsludināts pagājušā gada sākumā, kad novads vēl bija tā iepriekšējās robežās, līdz ar to pieteikt projektus un tos īstenot varēja tikai toreizējā novada deviņos pagastos un Ogres pilsētā. Šogad minētais konkurss izsludināts visa jaunizveidotā novada teritorijā. Kopumā konkursa vērtēšanas komisija saņēma 49 projektu pieteikumus, no kuriem pašvaldības finansējuma saņemšanai tika apstiprināti 29.

 

Ogrē īstenoti 12 projekti

Špakovska parkā biedrības «Lazdukalni 2000» realizētajā projektā atjaunotas Lībiešu ielas un Stūrīšu gatves krustojuma malā esošās norādes zīmes «Lazdu kalni» un «Purva taka», kā arī, papildinot iepriekšējo gadu veikumu, izgatavotas un uzstādītās 160 kokaugu nosaukumu plāksnes latviešu un latīņu valodā. Savukārt jauni stādījumi izveidoti Ogres novada Sociālā dienesta teritorijā Ogrē, Upes prospektā 16, kur iedēstīta Ziemassvētku eglīte, kadiķi, ziemzaļie rododendri un ziemcietes.

Projekta ietvaros Ogres vecupes pludmalē uzstādīti pludmales zviļņi, kas pielāgoti personām ar kustību traucējumiem, tādējādi paplašinot viņu iespējas atpūtai pie ūdens. Labiekārtošanas darbi veikti arī kultūrtelpas «Aitu kūts skatuve» sabiedriskajā zonā, biedrībai «Ogriņa» nokrāsojot skatuvi, nostiprinot tās laukumu un taciņas ar šķembu segumu un nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu kultūras norišu dalībnieku ērtībām.

 

Īstenoti projekti pie daudzdzīvokļu mājām un mācību iestādēs

Daudzdzīvokļu ēkas Ogrē, Brīvības ielā 115, piegulošajā teritorijā veikta esošo gājēju celiņu atjaunošana, nomainot vecās plāksnes. Veikti priekšdarbi un sagādāts viss nepieciešamais atpūtas laukuma atjaunošanai daudzdzīvokļu mājas Draudzības ielā 4 pagalmā, kur galvenos darbus pabeigs, iestājoties labvēlīgākiem laika apstākļiem.

Vairāki projekti bija saistīti ar labiekārtojumiem izglītības iestādēs. «OVV» jau rakstīja, ka Ogres 1.vidusskolas teritorijā izveidota brīvdabas zaļā klase, uzstādot koka solus āra nodarbībām. Rezultātā 1. – 3. klašu skolēni ieguvuši interesantu, radošu un bērniem draudzīgu ārpustelpas vidi, kas piemērota gan mācību priekšmetu apguvei un kompetenču attīstībai, kā arī brīvā laika lietderīgai pavadīšanai. Skolēnu vecāki pilnveidojuši Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas galvenās ieejas priekšlaukumu, izvietojot šajā satikšanās un uzkavēšanās vietā dažādu krāsu elementus – sēdēšanai izmantojamus kubus. Cita projekta ietvaros ēkas iekšienē atjaunots pirms vairākiem gadu desmitiem tapušais un laika zoba skartais gaiteņa sienas gleznojums «Sprīdītis». Savukārt Ogres Basketbola skolas foajē radīta atpūtas zona skolas audzēkņiem un apmeklētājiem, tai skaitā ierīkojot rotaļu stūrīti pašiem mazākajiem līdzjutējiem. Šajā izglītības iestādē pēc biedrības «Ogre 2000» iniciatīvas veikts arī darbs pie vizuāli informatīvas ekspozīcijas izveides par skolas vēsturi, tradīcijām un sasniegumiem.

Biedrība «OFK» īstenojusi projektu Ogres Fotokluba izstāžu rāmju krājuma papildināšanai un atbilstošāku apstākļu radīšanai vēsturiskās foto grāmatu bibliotēkas un priekšmetu krājuma izvietošanai.

 

Divus projektus realizē Krapes pagastā

Bērnu rotaļu laukumā pie Krapes skolas novietota jauna smilšu kaste, radot drošu vidi bērnu aktivitātēm. Savukārt Krapes muižas apkaimes iedzīvotāju kopiena izveidojusi un uzstādījusi tūrisma informācijas stendu – muižas apkaimes vizītkarti, kas atraktīvā veidā sniedz informāciju par Krapes muižas teritorijā pieejamajiem apskates objektiem un pakalpojumiem.

 

Projekti īstenoti arī citos Ogres novada pagastos

Ķeipenes pagastā īstenots projekts kinostacijas asfaltētās teritorijas norobežošanai no zāliena, uzstādot metāla instalācijas – 12 dzērves, kurās izvietoti puķu dekori – kopējo kinostacijas ainavu tās papildina arī diennakts tumšajā laikā, jo tiek izgaismotas.

Ķeipenes sākumskolas pirmsskolas grupiņu ēkas pagalmā novietota jauna rotaļu mājiņa, ko ar prieku izmanto mazie bērnudārznieki.

Lauberes pagastā, turpinot iepriekšējā gadā aizsākto darbu pagasta centra apzaļumošanā, iestādīta 30 sarkano ozolu aleja Skolas ielas posmā, kas savieno krustojumu pie veikala ar autoceļu Suntaži – Madliena.

 

Madlienas pagastā realizē trīs projektus

Pansionāta «Madliena» ieejas terasē uzstādīti jauni masīvkoka soli ar atzveltnēm, ko pansionāta iemītnieki labprāt izmanto, pavadot laiku svaigā gaisā un tiekoties ar tuviniekiem. Izgatavota arī pārvietojama āra grīda, kas, pildot skatuves funkcijas, paplašina iespējas dažādu kultūras pasākumu organizēšanai ārtelpās. Savukārt Madlienas kapsētā sakārtota izcilā gleznotāja Kārļa Hūna kapavieta un tai piegulošā teritorija, izlabojot kļūdaino informāciju uz pieminekļa, labiekārtojot kapavietu un pieminekļa apkārtni, kā arī atjaunojot stādījumus. Vērenes muižas apkaimes attīstības biedrība veikusi kultūrvēsturiskā pieminekļa – Vērenes muižas – vēstures izpēti un tās teritorijā uzstādījusi apgaismotu informatīvo stendu, kas latviešu un angļu valodā vēsta par Vērenes muižas kompleksu un tā pagātni.

 

Projekti īstenoti arī Mazozolos un Meņģelē

Mazozolu pagasta bērni var priecāties par saposto rotaļu laukumu Taurupes pamatskolas Mazozolu filiālē – tajā atjaunots esošo soliņu un konstrukciju (šūpoļu, slidkalniņa, līdzsvara baļķa u.c.) tehniskais stāvoklis un krāsojums.

Meņģeles pagasta centrā iedzīvotāju, pagasta viesu un operatīvo dienestu informēšanai uzstādītas norādes zīmes uz iestādēm, apskates objektiem un centrā esošajām dzīvojamajām mājām.

«OVV» jau rakstīja, ka biedrības «LABizjūta» pārstāvji veikuši sakopšanas un apzaļumošanas darbus radošās darbnīcas «Rozes māja» apkārtnē –  te ierīkota arī veselību un labu pašsajūtu veicinoša «pliko kāju taka» ar deviņu dažādu segumu veidiem.

 

Suntažos sakārto pieminekļa apkārtni

Suntažu luteriskās draudzes kapsētā izveidota piekļūšanas taka no otrajiem ieejas vārtiem līdz piemineklim, kas uzstādīts 1.pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās kritušo un bezvēsts pazudušo Suntažu draudzes dēlu piemiņai, kā arī sakārtota pieminekļa apkārtne un veikta tās apzaļumošana. Savukārt Suntažu stacijas teritorijā radīta atpūtas zona, veicot sakopšanas darbus un labiekārtošanu – novietojot solus, galdu, atkritumu urnu un ābeļu zaros iekarinot 74 skanīgus vēja zvanus par godu kādreizējās stacijas 74 gadus ilgajai darbībai.

 

Četrus projektus īsteno Taurupes pagastā

Taurupes pagasta centrā uzstādīts tūrisma informācijas stends, kas iepazīstina iedzīvotājus un viesus ar tūrisma un apskates vietām Taurupes pagastā un tā apkārtnē. Taurupes pamatskolas teritorijā iekārtots aktīvās atpūtas laukums jauniešiem un viņu vecākiem, uzstādot āra tenisa galdu un pašu izgatavotu spēli «Twister», kā arī iegādājoties lielformāta galda spēles. Tika atjaunoti Taurupes muižas parka stādījumi, iestādot jaunus kokaugus laika gaitā bojā gājušo koku vietā un papildinot ābeļdārzu ar jaunām ābelēm, kā arī iedēstot košumkrūmus un sīpolpuķes. Arī Taurupē veikta bijušās dzelzceļa stacijas sakārtošana un labiekārtošana, organizējot talku ēkas un tās apkārtnes sakopšanai, iegādājoties stacijas tēmai atbilstošus solus un atkritumu urnas, kā arī uz stacijas ēkas uzstādot norādi «Taurupe».

 

Gada projekts – «Mēs par pasaku tēliem!»

Par «Gada projektu» kļuvis iedzīvotāju grupas «Mēs par pasaku tēliem!» projekts «Skolas sienai skaistai būt!», ko vērtēšanas komisija atzinusi par visveiksmīgāk īstenoto projektu 2021.gadā. Tā ietvaros atjaunots Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas gaitenī Ogrē, Meža prospektā 14, atjaunots sienas gleznojums «Sprīdītis». Projektam piešķirta naudas balva 300 eiro apmērā.

Iedzīvotāju grupas «Krapes muižas apkaimes iedzīvotāju kopiena» projekts «Krapes muižas vizītkarte» saņem naudas balvu 200 eiro apmērā nominācijā «Par kopienas ieguldījumu apkaimes attīstībā». 200 eiro naudas balvu nominācijā «Jauna vides objekta izveide» ieguvis arī iedzīvotāju grupas «Ķeipenes kinovēsturnieki!» īstenotais projekts «Lido dzērves».

Naudas balvas 150 eiro apmērā piešķirtas Vērenes muižas apkaimes attīstības biedrības projektam «Informatīvs stends Vērenes muižā» (nominācijā «Par kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu») un iedzīvotāju grupas «Radoša bērnu atpūta» projektam «Mazajiem mazozoliešiem» (nominācijā «Bērnu priekam»).

Ogres novada pašvaldības darbinieki pateicas visiem projektu īstenotājiem par idejām un ieguldīto darbu to realizācijā.

 

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!