Iedzīvotājiem ir daudz jautājumu par Ikšķiles centrā iecerētā «Rimi» izbūvi

[ A+ ] /[ A- ]

Iedzīvotājiem ir daudz jautājumu par Ikšķiles centrā iecerētā «Rimi» izbūvi

Dzintra Dzene

«OVV» jau rakstīja par ieceri Ikšķiles centrā būvēt tirdzniecības centru «Rimi». 25.janvārī vairāk nekā divas stundas tiešsaistes režīmā notika minētās būvniecības ieceres prezentācija. Tajā piedalījās Ogres novada Būvvaldes pārstāvji, ieceres virzītāji un aptuveni 60 iedzīvotāji, lielākoties būvniecības ieceres pretinieki.

Sanāksmi vadīja Ogres novada būvvaldes vadītāja Laura Kriviša – Budnika, ieceri prezentēja un uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja būvniecības ierosinātāji, uzņēmuma «Rimi Latvija» pārstāvji.

«OVV» jau rakstīja, ka Ogres novada pašvaldībā saņemts būvniecība ierosinātāja, Rīgā reģistrētās SIA «Plesko Real Estate» deleģētās personas Sanitas Kaires  paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai. Būvobjekt izstrādātājs ir SIA «RR Architects».

Teritorijas plānojums pieļauj tirdzniecības centra būvniecību

Būvniecības ieceres būvprojekta  vadītājs un galvenais arhitekts Artis Roķis skaidroja, ka teritorija «Dalbiņi – 2», kur plānota tirdzniecības centra būvniecība un, kam tagad dota adrese Ikšķilē, Peldu ielā 2 , šobrīd ir neapbūvēta un atrodas Peldu un Ganu ielas stūrī. Savulaik vēl Ikšķiles novada domes 2021. gada 27. janvāra sēdē deputāti ar balsu vairākumu  apstiprināja Ikšķiles novada teritorijas plānojums, tādējādi pieļaujot arī centra zonējuma maiņu un attiecīgi to, ka šajā konkrētajā adresē, Ikšķiles vēsturiskajā centrā iespējama tirdzniecības centra būvniecība. Jāpiebilst, ka teritorija ir privātīpašums.

Plāno masīvus apstādījumus

A.Roķis stāsta, ka būvniecības iecere paredz tirdzniecības centra būvniecību ar apbūves laukumu 2065 kvadrātmetri, ēkas aukstums – ap 10 metriem. Tā izvietota teritorijas Rietumu daļā ar minimālām atkāpēm ap 6,9 metriem no kaimiņu robežas. Ēkas priekšpusē atradīsies auto stāvlaukumi ar divām iebrauktuvēm no Peldu ielas. Tirdzniecības centra piegādes daļa no dzīvojamām mājām būs norobežota ar fasādi. Teritorijā plānots izvietots bērnu rotaļu laukumu un  āra tirdzniecības vietas, kur paredzēts nelielu tirdzniecības pasākumu rīkošanai. Teritorijā plānoti vairāku pakāpju stādījumi gan starp auto stāvvietām, gan norobežojot objektu no ielas. Kopumā zaļā teritorija ir 48 procenti. Masīvi apstādījumi paredzēti arī gar privātmāju apbūvi, veidotas zaļās sienas, lai fasāde nebūtu tik masīva kā ierasts tirdzniecības centriem.

90 procenti – koka apdare

«Rimi» tirdzniecības zāle plānota ap 1100 kvadrātmetriem, kā arī paredzētas piegādes un tehniskās telpas «Rimi» vajadzībām. 250 kvadrātmetru apmērā plānotas nomas telpas, piemēram, kafejnīcai, aptiekai, zooveikala vai citām vajadzībām. Otrā stāvā atradīsies noslēgtas tehniskās telpas, kur izvietotas ventilācijas iekārtas un siltummezgli.

Risinot arhitektūras jautājumus, ņemti vērā «Rimi» standarti, bet respektēti apbūves nosacījumi un tirdzniecības centra fasādes risinājumi, izmantojot dabiskā koka apdari, kas būs ap 90 procentiem, lai ēka labāk iekļautos esošajā apbūvē, vienlaikus saglabājot «Rimi» identitāti.

Preču iekraušana – rampas iekšpusē

Atbildot uz jautājumiem, A.Roķis skaidro, ka gar privātmāju teritoriju esošas lazdas pēc iespējas plānots saglabātas. Iedzīvotājus interesēja arī trokšņu līmenis, kas neizbēgot radīsies, agrās rīta stundās veicot preču piegādi. Būvprojekta vadītājs mierināja, ka preču piegāde notiek tikai reizi dienā, pulksten septiņos no rīta, preču izkraušanu veicot pie speciāli izbūvētas rampas, kas atrodas būvobjekta iekšpuses teritorijā. Arī atkritumu tvertnes būs rampas iekšpusē – slēgtajā daļā un  konteineru izvilks tikai tad, kad atbrauks atkritumu savācēji. Jebkurā gadījumā skaņas līmenis nebūšot lielāks, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi.  Rampas daļa atrodas aptuveni 50 metru no apkārtējām mājām. Telpu apsildīšanā tiek apsvērta siltuma sūkņa uzstādīšana vai arī gāzes apkure.

Iedzīvotājus uzbrauca arī, vai veikala ēka neapēnos viņu īpašumus un pauda neizpratni, kāpēc būvniecības ieceres vizualizācijas materiālos nav redzama ap plānoto tirdzniecības centru esošā privātmāju apbūve, lai varētu labāk spriest, kā šis objekts iederas vai neiederas apkārtējā ainavā. 

Uzmanība jāpievērš arī satiksmes plūsmai Peldu ielā

Savukārt ceļu inženieris Juris Matejs sanāksmes dalībniekiem pastāstīja par transporta kustības un inženiertīklu risinājumiem. Proti, tirdzniecības centra teritorijas divas iebrauktuves pieslēgsies Peldu ielai,būs rī gājēju pārejas. Iedzīvotāji uzsver, ka minētajā posmā satiksmes plūsmai jāpievērš īpaša uzmaniba, jo Peldu iela ir centrālā iela, pa kuru daudzi, tostarp bērni, dodas uz Daugavu un citās ikdienas gaitās.  Ceļu inženieris, neraugoties uz plānoto tirdzniecības centra izbūvi neparedz  īpašu satiksmes intensitātes palielināšanos un norāda, ka jebkurā gadījumā projekta satiksmes risinājumi tiks saskaņoti ar atbilstošajām, par satiksmes drošību atbildīgajām instancēm.

Pie veikala auto stāvvieta ar 160 vietām

 Auto stāvlaukums plānots ar 160 stāvvietām.«Rimi Latvija» projektu vadītājs Edgars Akmeņkalns piebilst, ka prasība izbūvēt maksimāli lielu stāvvietu skaitu bijusi vēsturiskā Ikšķiles novada deputātu vēlme, jo apkārtnē izjūtam stāvvietu trūkums, piemēram, ja notiek pasākumi Ikšķiles estrādē vai kapusvētki netālu esošajos Ikšķiles vecajos kapos. Attiecīgi pasākumu laikā iedzīvotāji un pilsēta viesi savus auto varēs novietot veikala stāvlaukumā. Tiesa gan, iedzīvotāji pauda bažas, ka ar laiku šīs varētu  kļūt par maksas autostāvvietām. Uzņēmuma pārstāvji to noliedza, norādot, ka Ikšķilē pie tirdzniecības centra nav plānotas maksas stāvvieta. 

Būs aptuveni 30 jaunas darba vietas

S.Kaire piebilda, ka paredzēts izbūvēt arī riteņu novietnes un elektro uzlādes vietas automašīnām. S.Kaire uzsver, ka šis nav plānots kā liels tirdzniecības centrs, bet gan  neliels veikals vietējiem iedzīvotājiem  ar plašu preču piedāvājumu. Plānots, ka tirdzniecības centrā vienlaikus varēs atrasties 170 cilvēki,  ja to pieļaus tobrīd spēkā esošas epidemioloģiskās prasības un tiks nodrošināts aptuveni 30 jaunu darba vietu. Uzņēmuma pārstāve piebilst, ka līdz ar šī tirdzniecības centra izbūvi, Ikšķiles centrā esošā mazā «Rimi» slēgšana nav plānota. Ēkā paredzēts arī taromāts. Iedzīvotāji jautāja arī, vai būvniecības ieceres virzītāj tomēr nevarētu apsvērt citu vietu tirdzniecības centr būvniecībai, ja būtu iespējama zemes gabalu maiņa, uzņēmuma pārstāve norādīja, ka šāda iespēja netiek apsvērta.

Daļa iedzīvotāju ir kategoriski pret būvniecības ieceri

Peldu ielas iedzīvotāja Baiba Valdmane – Muraška norādīja, ka aizvadītajā nedēļā divu dienu laikā  tika vākti iedzīvotāju paraksti pret tirdzniecības centra būvniecību. Parakstu vākšana turpinās arī šonedēļ. Ir uzrakstīts un nosūtītas vairākas vēstules, gan  Ogres novada pašvaldības vadībai, gan un citām institūcijām.

 Kā jau iepriekš minēts, pirms gada bijusī Ikšķiles novada dome grozīja teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Rezultātā Ikšķiles vēsturiskajam centram – Daugavas ielejas ainaviski vērtīgajai teritorijai, kas ietver Ikšķiles tautas namu, brīvdabas estrādi, Ozoliņa parku, Ikšķiles veco kapu teritoriju un vēsturiski izveidojušos savrupmāju apbūvi ap Peldu ielu, tika mainīts atļautais apbūves zonējums.

Vēstules autori uzskata, ka šāda tipveida lielveikala būvniecība konkrētajā zemes gabalā un Daugavas krasta ainavas vērtīgākajā daļā ir nepieļaujama un būvniecības iecere noraidāma – netiek ievērota plānošanas pēctecība un nav izvērtētas būvniecības sekas un ietekme uz apkārtni.

«Diemžēl Ikšķiles novada pašvaldības dome 2021. gadā steigā pirms pašvaldību vēlēšanām izstrādājot un pieņemot jaunu teritorijas plānojumu, ir pārkāpusi iedzīvotājiem dotos solījumus. Apstiprinātais teritorijas plānojums ir pretrunā arī jaunā Ogres novada attīstības stratēģijā noteiktajiem principiem un vadlīnijām.

 Līdz ar to arī 2021. gadā steigšus virzītā būvniecības iecere, kuras ierosinātājs ir SIA «Plesko Real Estate» , un kas ir iekļauta apstiprinātajā teritorijas plānojumā, neatbilst  iedzīvotāju interesēm, aizskar to tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un nodarīs kaitējumu Ikšķiles pilsētas ainavai un vides kvalitātei,» norādīts iedzīvotāju vēstulē.

Arī publiskās sanāksmes laikā iedzīvotāji  pauda sarūgtinājumu par to, ka pēc būtības vispār nav ticis vērtēts, vai šī konkrētā vieta būtu piemērota tirdzniecības centra būvniecībai.

Būvniecības ieceres publiskā apspriešana turpinās

Būvvaldes skaidro, ka  Valsts vides dienesta pārstāvji savos tehniskajos noteikumos norādījuši, – viņi nekādas prasības neizvirza un tālākais jau ir būvvaldes kompetencē.

«OVV» jau rakstīja, ka būvniecības ieceres publiskā apspriešana notiek laika posmā no šā gada 10.janvāra līdz šā gada 8.februārim. Iedzīvotāji ar būvniecības ieceres dokumentāciju var iepazīties Ogres novada pašvaldības ēkas Ogrē, Brīvības ielā 33, 1. stāva priekštelpā, kā arī Ikšķilē, Daugavas prospektā 34.

Savus  priekšlikumus un ierosinājumus līdz 8.februārim  (pasta zīmogs) var iesniegt rakstiski, sūtot pa pastu, vai personīgi Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Ogrē, Brīvības ielā 33, līdz minētā datuma pulksten 18. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Ņems vērā visu iedzīvotāju ieteikumus

L.Kriviša – Budnika norāda, ka tiks vērtēti arī publiskās apspriešanas sanāksmes laikā izteiktie priekšlikumi un iebildumi, visas saņemtās anketas.

«Ņemsim vērā visus iedzīvotāju ieteikumus. Vēlreiz izskatīsim ainavas vērtējumu un pieņemsim lēmumu.  Tiks apkopota visa saņemtā informācija un mēneša laikā no 8.februāra līdz 8.martam un sniegsim pārskatu par publiskās apspriešanas rezultātiem, no kuriem vadoties, būvvaldei būs jāpieņem lēmums izdot būvatļauju vai atteikt tās izdošanu. Savulaik teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas laikā saņēmām  komentārus no 130 iedzīvotājiem, ko ņēmām vērā, bet tomēr jārēķinās, ka Ikšķilē deklarēti vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju un, iespējams, kādam var būt arī cits viedoklis un viņš var atbalstīt būvniecības ieceri. Būvvaldes darbiniekiem, vērtējot aptaujas rezultātus, būs iespēja izteikt norādes par to, kas jāietver projektēšanas laikā attiecībā uz arhitektūru. Jebkurā gadījumā mūsu lēmums izdot vai neizdot būvatļauju ir aptrīdams,» norāda L.Kriviša – Budnika. Savukārt Ogres novada būvvaldes arhitekte Liene Rone pateicās par aktivitāti visiem 63 dalībniekiem, kuri aktīvi piedalījās šajā publiskās apspriede sanāksmē.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!