Iedzīvotāju iniciatīvas konkursi notiks visa novada teritorijā

[ A+ ] /[ A- ]

Iedzīvotāju iniciatīvas konkursi notiks visa novada teritorijā

Marta Poga

Ogres novada pašvaldības domes deputāti 16.decembra sēdē apstiprināja lēmumprojektus, kas paredz šogad projektu konkursus iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam organizēt visā Ogres novadā.

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 16.decembrī deputāti pieņēma lēmumus par divu pašvaldības organizētu projektu konkursu – «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» un «Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam» («R.A.D.I. – Ogres novadam») – nolikumu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu konkursu realizācijai visā jaunizveidotā Ogres novada teritorijā.

Projektu konkursus iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām nolūkā uzlabot dzīves vides kvalitāti Ogres novadā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu, Ogres novada pašvaldības darbinieki organizē jau kopš 2006.gada un to ietvaros īstenoti jau vairāk nekā 500 projekti.

2015.gadā tika aizsākta projektu konkursu rīkošana sabiedrības iniciatīvu atbalstam arī kultūras un sporta jomā. Ogres novada pašvaldības Komunikāciju nodaļas darbinieki informē, ka līdzīgi projektu konkursi iepriekš organizēti arī bijušo Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās; Ikšķiles novadā tika rīkots projektu konkurss šaurai mērķauditorijai – jauniešiem – ar nelielu kopējo finansējumu.

Projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» nolikumā 2022.gadam ir noteiktas četras prioritātes:

* publiski pieejamu atpūtas, sporta un sabiedrisko zonu un objektu izveide, atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;

* kultūrvēsturisku objektu atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;

* jaunu vides objektu izveide;

* citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.

Projektu konkursā ar saviem pieteikumiem varēs piedalīties iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas.

Kopējais projektu realizācijai pieejamais Ogres novada pašvaldības finansējums ir 80 000 eiro, savukārt maksimālais finansējuma apmērs, ko varēs piešķirt vienam projektam, ir 2000 eiro.

Projektu konkursa «R.A.D.I. – Ogres novadam» nolikumā arī noteiktas četras prioritātes jeb atbalsta virzieni:

* neformālās izglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšana;

* pilsoniskās aktivitātes un sabiedrības līdzdalības veicināšana;

* sporta un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana;

* kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana.

Pieteikumus konkursā varēs iesniegt nevalstiskās organizācijas, kā arī komersanti.

Kopējais projektu realizācijai pieejamais Ogres novada pašvaldības finansējums ir 60 000 eiro, maksimālais finansējuma apmērs vienam projektam – 2000 eiro.

Projektu konkursus plānots izsludināt šā gada janvārī, par ko pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv tiks sniegta papildus informācija, un šo projektu konkursus attiecinās uz visu jaunizveidotā Ogres novada teritoriju.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!