Iedzīvotāji kategoriski iebilst pret ielu pārdēvēšanu

[ A+ ] /[ A- ]

«Ja kādam pretēji iedzīvotāju gribai tomēr radīsies vēlme pārdēvēt ielu nosaukumus, tad lai viņš arī sedz visus ar to saistītos uzdevumus,» norāda minēto ielu iedzīvotāji.

Iepriekšējā Ogres novada domes deputātu sasaukuma pēdējā komiteju sēdē – 16.maijā deputāte Valda Gaile dienas kārtībā ierosināja iekļaut jautājumu par triju Ogres ielu – Jāņa Fabriciusa, Mičurina un Leona Paegles nosaukuma maiņu. Par vienīgo pamatojumu tam tika minēts ogrēnieša Voldemāra Jēkaba Kalniņa iesniegums, kuram šie nosaukumi nešķietot pieņemami. Deputāti nolēma šo jautājumu izskatīšanai domes sēdē tomēr nevirzīt, pirms nav veikta minētajās ielās dzīvojošo aptauja, jo ielas nosaukuma maiņa saistīta ar daudzām neērtībām un papildu izdevumiem iedzīvotājiem.

Ogres novada pašvaldības laikrakstā «Ogrēnietis» tika publicēts aicinājums minēto ielu iedzīvotājiem izteikt savu viedokli par nosaukumu maiņu un sniegts skaidrojums par gaidāmajiem izdevumiem pozitīva lēmuma gadījumā.

Ierosinātājs pats nevienā no šīm ielām nedzīvo…

Ogres būvvaldes zemes ierīcības inženiere Jūlija Kļesoveca, atgādinot vēsturi, norāda, ka, mainoties sabiedriskajai formācijai Latvijā laikā no 1989.gada 31.marta līdz 1992.gada 27.maijam, ar Ogres Tautas deputātu padomes 8.un 9.sasaukuma sesiju lēmumu Ogres pilsētā tika pārdēvēti vairāku ielu nosaukumi. Piemēram, Revolūcijas iela pārtapa par Brīvības ielu, J.Jurgena iela par Krasta aleju, A.Cinīša iela par Loka ielu, O.Kalniņa iela par Dārza ielu, O.Oškalna iela par Jāņa Čakstes prospektu utt. Tolaik no L.Paegles, Mičurina un J.Fabriciusa ielā esošo apbūves gabalu īpašniekiem iesniegumi par nepieciešamību mainīt šo ielu nosaukumus netika saņemti. Jārēķinās, ka ielu pārdēvēšana tajās dzīvojošajiem saistās ar izdevumiem. Piemēram, jaunu adresi zemesgrāmatā reģistrē uz nostiprinājuma lūguma pamata, kas izmaksā aptuveni 20 latu. Zemesgrāmatas nodeva par grozījumu veikšanu esošajā ierakstā maksā piecus latus, tikpat jāmaksā arī par jaunu zemesgrāmatas apliecību. Adreses maiņa sagādā arī daudz citu neērtību, piemēram, jāpārslēdz līgums ar «Latvenergo», Pastu utt.

J.Kļesoveca piebilst, ka Voldemārs Jēkabs Kalniņš, kurš vērsies pašvaldībā ar ierosinājumu par minēto ielu nosaukumu pārdēvēšanu (L.Paegles iela atrodas Jaunogrē, bet Mičurina un J.Fabriciusa – Pārogrē), pats nevienā no šīm ielām nedzīvo…

Tomēr paliek pie sava

Neraugoties uz iepriekšminēto, V.J.Kalniņš, kurš jau reizi saņēmis pašvaldības atteikumu par ielu pārdēvēšanu, joprojām uzskata, ka ielas ir jāpārdēvē, un savu pozīciju skaidro arī «OVV» adresētajā vēstulē. «Laikrakstā «Ogrēnietis» uzskaitītas ielas, kuras savulaik pārsauktas, un norādīts, ka tolaik nav saņemti L.Paegles, Mičurina un J. Fabriciusa ielās esošo apbūves īpašnieku iesniegumi par nepieciešamību mainīt šo ielu nosaukumus. Smieklīgs arguments. Tālāk lasot, stāstīts, ka tikai vietējās pašvaldības var piešķirt nosaukumu ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos. Seko apraksts, cik tas viss prasa naudiņas. Nobeigumā lūgts informēt Ogres pašvaldību par akceptu (atteikumu). Kā saprast visu šo savārstījumu?

Cik saprotams no iepriekš sacītā par tiesībām, tad šos izdevumus pienāktos segt Ogres pašvaldībai, jo iedzīvotāji jau nav vainīgi notikušajā. Pieļauju, ka viņi nezina, kas ir vīri, kuru vārdos nosauktas šīs ielas. Pilsētas tēviem gan to vajadzēja zināt. Lieki te kādu baidīt ar grūtībām un naudiņu. Varbūt aizmirsīsim, kādā valstī jau 22 gadus dzīvojam, un lai viss paliek pa vecam? Mēs, lielākā daļa, arī tie paši vecie vien esam. Jāatzīst, ka patiešām tas pats vien esmu, kurš iesniedza Ogres domes deputātei V. Gailei rakstu par minēto ielu pārdēvēšanu. Tikai gribu piebilst, ka neesmu pilsonis no Mālkalnes prospekta, bet Voldemārs Jēkabs Kalniņš, kurš ir Ogres iedzīvotājs no 1940.gada 25.aprīļa. Esmu pārliecināts, ka šīs ielas tiks pārsauktas, lai kāds tomēr nevēlas to. Kaut arī pilsētas tēvi nemīl atbildēt uz pilsoņu iesniegumiem, šoreiz atbildi vēlos saņemt,» raksta V.J.Kalniņš. Viņš arī pievienojis kopiju ar 2003.gada 11.aprīļa laikraksta «Ogres Vēstis» vēstuļu konkursam iesūtīto paša rakstīto vēstuli, kāpēc, viņaprāt, ielu nosaukumi būtu jāpārdēvē: «Jānis Fabriciuss – augsta ranga Sarkanās Armijas komandieris. Aktīvs revolucionārs, par ko carisms viņu izsūtīja uz Sibīriju (…) Ivans Mičurins – dārzkopis pašdarbnieks, bez speciālās izglītības.(…). Leons Paegle – rakstnieks, Latvijas neatkarības gados aktīvi darbojies nelegālajā komunistiskās partijas darbā…».

Nesaskata vajadzību pārdēvēt ielas

Kā mēdz teikt, katrai medaļai ir arī otra puse, un pēc jautājuma aktualizēšanas par ielu nosaukumu pārdēvēšanu pašvaldībā saņemti faktiski visu L.Paegles, Mičurina un J.Fabriciusa ielas iedzīvotāju iesniegumi, kuros viņi pauž kategoriskus iebildumus pret ielu nosaukumu maiņu. Piemēram, J.Fabriciusa ielas iedzīvotāju kolektīvajā vēstulē teikts, ka nekustamo īpašumu īpašnieki nepiekrīt un neatbalsta J.Fabriciusa ielas pārdēvēšanu, kas, pirmkārt, saistīta ar augstām izmaksām par reģistrācijas maiņu Zemesgrāmatā. «Vēl jāpieskaita izdevumi par jaunas mājas adreses un numura plāksnes izgatavošanu. Mājsaimniecībām, kurām ir bankas hipotēka, būs jāmaksā par kredītlīguma pārslēgšanu un jāsedz citas izmaksas. Norādītie izdevumi būs liels slogs J.Fabriciusa ielā esošajām mājsaimniecībām, īpaši pensionāriem. Otrkārt, nav detalizēti izskaidrots, kāda ir V.J.Kalniņa iesnieguma motivācija,» norāda J.Fabriciusa ielā dzīvojošie. Iedzīvotāji vēstulē skaidro arī J.Fabriciusa politisko darbību, kas atspoguļota Jukuma Vācieša (1873 – 1938) vēsturiski analītiskajā darbā «Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme» un nebūt nav tik viennozīmīgi negatīvi vērtējama. «Pirms pieņemt politiskos apsvērumos balstītu lēmumu, būtu nepieciešams uzticēt profesionāliem vēstures speciālistiem dot savu atzinumu gan par Sarkano strēlnieku un J.Fabriciusa lomu iepriekšminētajā kontekstā. Uzskatām, ka, vadoties pēc mums zināmajiem faktiem par J.Fabriciusa politisko darbību, nav akūtas nepieciešamības pārdēvēt ielu. Ņemot vērā, ka tā ir maza ieliņa, tās nosaukums neietekmē Ogres pilsētas kopējo tēlu. Turklāt laika ietilpīga būtu arī līgumu pārslēgšana ar dzīvības apdrošināšanas un uzkrājumu fondiem. Tāpat šajā situācijā ir praktiski neiespējami paziņot visiem potenciālajiem sarakstes partneriem par adreses maiņu,» raksta iedzīvotāji.

Šā jautājuma izskatīšanu galīgā lēmuma pieņemšanai plānots iekļaut nu jau jaunā Ogres novada domes sasaukuma darba kārtībā. «Ja kādam pretēji iedzīvotāju gribai tomēr radīsies vēlme pārdēvēt ielu nosaukumus, tad lai viņš arī sedz visus ar to saistītos uzdevumus,» norāda minēto ielu iedzīvotāji.

Ritvara Raita foto