Iepazīstot sevi un apkārtējos

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāja Dace Zemīte piedāvā kārtējo uzdevumu skolu erudītiem.

12.aprīlī Ogres Valsts ģimnāzijā risinājās sociālo zinību pasākums 7.-9.klašu skolēniem «Sevis un apkārtējo iepazīšana».

Bija ieradušies audzēkņi no Ogres 1.vidusskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Jaunogres vidusskolas, Ogresgala, Ķeipenes, Mazozolu, Meņģeles pamatskolas, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Suntažu vidusskolas, Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas centra, kā arī Taurupes un Madlienas vidusskolas.

Vispirms vadības grožus savās rokās turēja Ogres novada Jaunatnes veselības centra pārstāvji Līga Jagmane, Agnese Lāce un Artis Berkmanis. Īstenojot savdabīgu «tautas staigāšanu» ar puzles gabaliņiem rokās, tika draudzīgi sajauktas skolu komandas, lai pārnovadu jaunieši iegūtu jaunus paziņas (varbūt pat draugus), kopīgi sastrādātos, saņemtu emociju un zināšanu devu. Pēc iepazīšanās un savu talantu atklāsmes sekoja vairāki nopietni, jauniešu gara pasaulei vērtīgi, interaktīvi problēmuzdevumi un to risinājumi. Zināms, ka nenobriedušiem prātiem ļoti bīstams ir tā saucamais vienaudžu bara efekts, sevis pierādīšanas vēlme, pieaugušo nolieguma noliegums, tas ir, darīšana, spītējot vecāku labajai gribai. Jaunieši tika iepazīstināti ar situācijām, kad jāizšķiras pašam – būt aklam sekotājam šaubīgās lietās vai saglabāt savu «es» un ieturēt personisko līniju. Vai smēķēt, lietot alkoholu, narkotikas, nemācīties, bastot stundas ir stilīgi? Kas palīdz atturēties no bīstamiem netikumiem? Stingri vecāki, izcili pedagogi, zināšanas, drošības apsvērumi, interešu izglītība (dziesma, deja, māksla, sports), augsts pašvērtējums?

Ar dažādu atkarību problēmām saistīto jautājumu viktorīnā jaunieši izvēlējās, viņuprāt, pareizos atbilžu variantus. Ne vienmēr skolēniem bija taisnība. Daudzi uzzināja, ka visbiežāk kaitīgie ieradumi nobriest draugu ietekmē; alkohola pēdas organismā pazūd tikai pēc mēneša; visvairāk nāves gadījumu ir lietojot apreibinošās vielas, tās ieelpojot (var letāli ciest elpvadi…).

Jaunatnes veselības centra pārstāvju stafeti pārņēma Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāja Dace Zemīte. Šajā dienas uzdevumu blokā skolu komandas demonstrēja gan atraktīvas mini uzvedumu improvizācijas, parādot tipisku konfliktsituāciju, tās risinājuma paņēmienus, gan erudīciju, atbildot uz sociālo zinību jautājumiem ekonomikas, veselības, politikas un ētikas jomā. Cita starpā jaunieši tika informēti par to, kam valstī pieder vara, cik daudz ūdens jāizdzer dienas laikā un kādus šķidrumus iekšķīgi «iznīcināt» nevajadzētu; kas ir HOPS utt.

Atraktīvi mācošais un nopietnas pārdomas rosinošais pasākums izdevās. Apmierināti bija skolēni un pedagogi. Saskaitot punktus, pirmo vietu jaukto skolu komandu vidū sev nodrošināja Megija Veselova un Zigmunds Šteins (abi no Taurupes), Jānis Mangulis (no Ogresgala), Annija Ābeltiņa (no Suntažiem) un Sintija Reņģe (no Ķeguma). Godam pelnītos atzinības rakstus saņems arī divu otro un vienas trešās vietas ieguvēji.

Ulda Prancāna foto