Ierosināta lieta par cūkkopības kompleksa būvniecību Lauberē

[ A+ ] /[ A- ]

11. aprīlī Administratīvā rajona tiesa nolēmusi pieņemt biedrības «Lauberiete» pieteikumu un ierosināt administratīvo lietu par Madlienas būvvaldes 2010. gada 23. augustā SIA «Lauberes bekons» izsniegtās būvatļaujas Nr. 31/2010 atcelšanu. Atbildētājai – Ogres novada pašvaldībai – līdz 2011. gada 11. maijam jāiesniedz tiesai rakstveida paskaidrojums.

«OVV» jau iepriekš informēja, ka biedrība «Lauberiete» lūgusi tiesu pārtraukt SIA «Lauberes bekons» cūku nobarošanas kompleksa būvniecību Lauberes pagastā, pirms ir iedibināta tiesiska skaidrība par šīs kūts būvniecības likumību. Tiesa konstatējusi, ka tās spriedums lietā var skart SIA «Lauberes bekons» tiesības vai tiesiskās intereses, tādēļ šis uzņēmums pieaicināms kā trešā persona bez patstāvīgiem prasījumiem atbildētāja pusē.