Iespēja nomāt mazdārziņus

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldība aicina pieteikties interesentus, kuri vēlas nomāt mazdārziņus (sakņu dārzus), kopskaitā 12, Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta administratīvajā teritorijā.

Dārzi atrodas Ogres pilsētā bijušajās dārzkopības sabiedrībās «Urga» un «Lašupes» (katrā pa vienam dārzam), kā arī dārzkopības sabiedrībās «Mežvidi» un «Kooperators» (katrā pa pieciem dārziem).

Pieteikties uz nomas tiesībām var līdz šā gada 6. jūnijam, iesniedzot rakstveida iesniegumu Ogres novada pašvaldībai. Interesentiem jārēķinās, ka dārzi ir aizauguši un tie būs jāiekopj. Gadījumos, ja uz vienu dārzu būs vairāki pretendenti, tiks rīkota izloze, lai noskaidrotu nomas tiesību ieguvēju.