Iestājoties atkusnim, jāuzmanās no krītošām lāstekām

[ A+ ] /[ A- ]

Zvirbuļi Ogres centrā priecājas par atkusni, bet iedzīvotājiem jāuzmanās – viņus var apdraudēt no māju jumtiem krītošie sniega blāķi vai lāstekas.

Zvirbuļi Ogres centrā priecājas par atkusni, bet iedzīvotājiem jāuzmanās – viņus var apdraudēt no māju jumtiem krītošie sniega blāķi vai lāstekas.

Šonedēļ Latvijā iestājies atkusnis, un sākusies strauja sniega kušana ne vien ielās, bet arī uz namu jumtiem, kas daudzviet joprojām ir bagātīgi klāti ar sniegu. Līdz ar to pastiprināti veidojas lāstekas, kas krītot var apdraudēt garāmgājējus.

Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis norāda, ka pašvaldības aģentūras «Ogres namsaimnieks» darbiniekiem doti norādījumi sazināties ar māju vecākajiem un apsekot namus, kuru jumtus klāj bagātīga sniega sega.

«OVV» jau rakstīja, ka Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumus Nr.23/2010 «Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā» paredzētas

Lāstekas veidojas arī daudzviet pie jaunajām LED lampām. Esiet uzmanīgi!

Lāstekas veidojas arī daudzviet pie jaunajām LED lampām. Esiet uzmanīgi!

prasības gan ēku, būvju un zemju īpašniekiem, gan arī spēkratu saimniekiem. Ja tās netiek ievērotas, Ogres novada pašvaldības policistiem ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu.

Nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir nodrošināt sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem.

Situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, bīstamās vietas ir jānorobežo un steidzami, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus, jāveic pasākumi sniega, ledus un lāsteku novākšanai.

«Ir saņemta arī informācija, ka prāvas lāstekas izveidojušās pie jaunajām LED lampām visa autoceļa Rīga – Daugavpils garumā Ogres pilsētas teritorijā, tāpēc, kamēr tās tiks novāktas, aicinu gan braucējus, gan gājējus būt uzmanīgiem,» norāda U.Ulmanis.

Savukārt auto īpašniekiem darba būs mazāk – sniegs pats nokusīs gar spēkratiem, kas novietoti ilgstošai stāvēšanai un dažviet līdzinās sniega kupenai. «Saistībā ar šo pārkāpumu pagājušās nedēļas laikā uzsāktas 14 administratīvā pārkāpuma lietas,» norāda U.Ulmanis.

Dzintra Dzene

 

Dzintras Dzenes foto