Ieva Jermacāne saņem aizrādījumu no KNAB

[ A+ ] /[ A- ]

KNAB atzinis, ka Meņģeles pagasta pārvaldes vadītājas Ievas Jermacānes pārkāpums nav nodarījis būtisku kaitējumu demokrātiskai valsts iekārtai...

Pagājušajā mēnesī «OVV» informēja, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) par iespējamo interešu konfliktu izteica aizrādījumu Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājam Vilnim Sirsonim. Nu līdzīgs liktenis piemeklējis Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāju Ievu Jermacāni.

KNAB rīcībā bija nonākuši materiāli par to, ka Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne bez Ogres novada domes rakstveida atļaujas no 2011.gada 20.maija līdz 2011.gada 17.jūnijam savienojusi Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes vadītājas valsts amatpersonas amatu ar Ogres novada vēlēšanu komisijas parakstu vācējas amatu un guvusi ienākumus no neatļautas amatu savienošanas. Līdz ar to I.Jermacāne nav ievērojusi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos ierobežojumus, kā arī valsts amatpersonai noteikto amatu savienošanas izpildes kārtību. Tajā pašā laikā KNAB konstatēja, ka Ievas Jermacānes valsts amatpersonas amata savienošana ar amatu Ogres novada vēlēšanu komisijā nav radījusi interešu konfliktu. Izskatot KNAB rīcībā esošās ziņas, tika secināts, ka pārkāpums nav nodarījis būtisku kaitējumu demokrātiskai valsts iekārtai un sabiedrības interesēm, kā arī ar likumu aizsargātām personu tiesībām un interesēm. Tāpēc tika pieņemts lēmums neuzsākt lietvedību I.Jermacānes administratīvā pārkāpuma lietā par valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu un atbrīvot I.Jermacāni no administratīvās atbildības, izsakot mutvārdu aizrādījumu.

Ritvara Raita foto